]

 

 

Bereikbaar per email: 

pers: pers@mobilisation.nl

overige e-mail: info@mobilisation.nl

Beste mensen, wij worden sinds de uitspraken over "stikstof" overstelpt met emails met bedankjes, aanmoedigingen en verzoeken om ons rekeningnummer om MOB te steunen.

Dat kan, wij zullen dat geld dan gebruiken om de regering bij de les te houden en niet opnieuw listen te verzinnen zoals één van de ministers dat onlangs op TV nog stelde.

Ons rekeningnummer is NL12TRIO 0379 2703 07 t.n.v. Mobilisation Environment te Nijmegen.

Wij garanderen u dat het geld gaat worden besteed om onze activiteiten die onze Natuur en Gezondheid (onlosmakelijk verbonden) te beschermen en Natuur en Gezondheid een meer prominente plaats te geven in de besluitvorming. Op de korte termijn zijn dat: halvering van stikstofemissies van alle bronnen: landbouw, verkeer waaronder ook vliegverkeer, industrie, energie. Tevens beperking van schade als gevolg van grootschalige houtstook. Dank namens het team voor de vele giften die we van u ontvangen!

MOB zoekt enkele juridisch geschoolde medewerkers (bestuursrecht HBO/universiteit) die haar steunen in de strijd tegen de teloorgang van onze natuur als gevolg van overbelasting met stikstof.

MOB heeft procedures lopen in met name de volgende sectoren:

Zowel afgestudeerde als nog niet afgestudeerde juristen kunnen reageren. Meewerken als stageair(e) is ook mogelijk. Naast een professionele opleiding in het bestuursrecht is affiniteit met milieu een basisvoorwaarde. Heb je belangstelling? Wil je het juridisch team van MOB versterken, stuur dan een korte, zakelijke mail o.v.v. “Vacature MOB” naar info@mobilisation.nl t.a.v. voorzitter Johan Vollenbroek met daarin o.a. je motivatie en werkervaring.

 

 

Links:

Rentmeesters.nl rentmeesters.nu

Deze pagina is 21940  keer bekeken!

 

 

 

Bereikbaar per email: 

pers: pers@mobilisation.nl

overige e-mail: info@mobilisation.nl

Beste mensen, wij worden sinds de uitspraken over "stikstof" overstelpt met emails met bedankjes, aanmoedigingen en verzoeken om ons rekeningnummer om MOB te steunen.

Dat kan, wij zullen dat geld dan gebruiken om de regering bij de les te houden en niet opnieuw listen te verzinnen zoals één van de ministers dat onlangs op TV nog stelde.

Ons rekeningnummer is NL12TRIO 0379 2703 07 t.n.v. Mobilisation Environment te Nijmegen.

Wij garanderen u dat het geld gaat worden besteed om onze activiteiten die onze Natuur en Gezondheid (onlosmakelijk verbonden) te beschermen en Natuur en Gezondheid een meer prominente plaats te geven in de besluitvorming. Op de korte termijn zijn dat: halvering van stikstofemissies van alle bronnen: landbouw, verkeer waaronder ook vliegverkeer, industrie, energie. Tevens beperking van schade als gevolg van grootschalige houtstook. Dank namens het team voor de vele giften die we van u ontvangen!

MOB zoekt enkele juridisch geschoolde medewerkers (bestuursrecht HBO/universiteit) die haar steunen in de strijd tegen de teloorgang van onze natuur als gevolg van overbelasting met stikstof.

MOB heeft procedures lopen in met name de volgende sectoren:

  • Luchtvaart (vliegvelden),
  • Biomassacentrales en
  • Intensieve veehouderij (focus op mega- en gigastallen en grootschalige mestvergistingsinstallaties).

Zowel afgestudeerde als nog niet afgestudeerde juristen kunnen reageren. Meewerken als stageair(e) is ook mogelijk. Naast een professionele opleiding in het bestuursrecht is affiniteit met milieu een basisvoorwaarde. Heb je belangstelling? Wil je het juridisch team van MOB versterken, stuur dan een korte, zakelijke mail o.v.v. “Vacature MOB” naar info@mobilisation.nl t.a.v. voorzitter Johan Vollenbroek met daarin o.a. je motivatie en werkervaring.

 

 

Links:

Rentmeesters.nl rentmeesters.nu

Deze pagina is 21940  keer bekeken!