Frontale aanval van LNV op natuurgebieden

 

Nederlandse Natura 2000-gebieden in slechte conditie

Nederland heeft 14,8% van zijn grondgebied, waaronder veel grote wateren (makkelijk scoren) aangewezen als Natura 2000-gebieden en zit daarmee onder het Europees gemiddelde van 17,9%. De Europese Commissie wil naar 30%. Nederland zal haar natuurgebieden dus groter moeten maken, stikstofdepositie moeten reduceren zodat er geen stikstofschade in de natuurgebieden meer ontstaat en herstelmaatregelen moeten treffen om de natuurkwaliteit te verbeteren, zoals herstel van bodemkwaliteit en hydrologie. Van de Nederlandse Natura 2000-gebieden is 75% in de problemen en zijn in min of meer ernstige mate gedegradeerd.

LNV heeft een list bedacht

Om de stikstofcrisis op te lossen is tenminste 50% emissiereductie nodig van stikstof naar de lucht. De Commissie Remkes is hier heel duidelijk in. LNV heeft ervoor gekozen om in te zetten op een veel lagere reductie: nog niet eens de helft. Hoe wil minister Schouten het probleem dan oplossen?

Daarvoor is door LNV een list bedacht: verlaag het niveau van bescherming van natuurgebieden zodat een aantal Natura 2000-gebieden wel onder de maximale stikstofdepositie (KDW) blijven.

Opdracht aan Arcadis

Arcadis heeft opdracht gekregen om advies uit te brengen over de volgende twee kernvragen (quotes):

  1. Welke Natura 2000-gebieden zijn en blijven door hun omvang en ligging structureel zwak, en wat zijn de mogelijkheden voor het aanpassen van de beschermde status van deze gebieden?
  2. Wat zijn de mogelijkheden voor samenvoegen of herindelen van Natura 2000-gebieden?

 Daarbij gaat het om de mogelijkheden vanuit ecologisch, juridisch en beleidsmatig perspectief, onderbouwd en transparant in kaart te brengen

Zie de beide presentaties: Presentatie KBG 8 juli 2020_Arcadis en Presentatie LNV programma Natuur 8 juli 2020

Hierin worden ook al een aantal natuurgebieden genoemd die "structureel zwak zijn"

Conclusie

Het betreft dus een onderzoek naar wat er kan worden geschrapt. De vraagstelling is uitdrukkelijk niet welke voorschriften uit de Vogel- en Habitatrichtlijn nog niet adequaat zijn geïmplementeerd, waar de overheid tekort is geschoten en hoe dit alsnog gerepareerd kan worden. En ook niet wat er nodig is voor een gezonde milieukwaliteit en het behoud en herstel van de biodiversiteit van Nederland, waar nog maar zo bitter weinig van over is: 15% van de natuurlijke situatie 100 jaar geleden, een bizar slechte prestatie in vergelijking met andere Europese landen.

Zie ook: Carola Schouten in de sporen van Henk Bleker? op https://mobilisation.nl/index.php?id=61

Ook: https://w-ja.nl/boeren-en-natuur/

 

 

 

Frontale aanval van LNV op natuurgebieden

 

Nederlandse Natura 2000-gebieden in slechte conditie

Nederland heeft 14,8% van zijn grondgebied, waaronder veel grote wateren (makkelijk scoren) aangewezen als Natura 2000-gebieden en zit daarmee onder het Europees gemiddelde van 17,9%. De Europese Commissie wil naar 30%. Nederland zal haar natuurgebieden dus groter moeten maken, stikstofdepositie moeten reduceren zodat er geen stikstofschade in de natuurgebieden meer ontstaat en herstelmaatregelen moeten treffen om de natuurkwaliteit te verbeteren, zoals herstel van bodemkwaliteit en hydrologie. Van de Nederlandse Natura 2000-gebieden is 75% in de problemen en zijn in min of meer ernstige mate gedegradeerd.

LNV heeft een list bedacht

Om de stikstofcrisis op te lossen is tenminste 50% emissiereductie nodig van stikstof naar de lucht. De Commissie Remkes is hier heel duidelijk in. LNV heeft ervoor gekozen om in te zetten op een veel lagere reductie: nog niet eens de helft. Hoe wil minister Schouten het probleem dan oplossen?

Daarvoor is door LNV een list bedacht: verlaag het niveau van bescherming van natuurgebieden zodat een aantal Natura 2000-gebieden wel onder de maximale stikstofdepositie (KDW) blijven.

Opdracht aan Arcadis

Arcadis heeft opdracht gekregen om advies uit te brengen over de volgende twee kernvragen (quotes):

  1. Welke Natura 2000-gebieden zijn en blijven door hun omvang en ligging structureel zwak, en wat zijn de mogelijkheden voor het aanpassen van de beschermde status van deze gebieden?
  2. Wat zijn de mogelijkheden voor samenvoegen of herindelen van Natura 2000-gebieden?

 Daarbij gaat het om de mogelijkheden vanuit ecologisch, juridisch en beleidsmatig perspectief, onderbouwd en transparant in kaart te brengen

Zie de beide presentaties: Presentatie KBG 8 juli 2020_Arcadis en Presentatie LNV programma Natuur 8 juli 2020

Hierin worden ook al een aantal natuurgebieden genoemd die "structureel zwak zijn"

Conclusie

Het betreft dus een onderzoek naar wat er kan worden geschrapt. De vraagstelling is uitdrukkelijk niet welke voorschriften uit de Vogel- en Habitatrichtlijn nog niet adequaat zijn geïmplementeerd, waar de overheid tekort is geschoten en hoe dit alsnog gerepareerd kan worden. En ook niet wat er nodig is voor een gezonde milieukwaliteit en het behoud en herstel van de biodiversiteit van Nederland, waar nog maar zo bitter weinig van over is: 15% van de natuurlijke situatie 100 jaar geleden, een bizar slechte prestatie in vergelijking met andere Europese landen.

Zie ook: Carola Schouten in de sporen van Henk Bleker? op https://mobilisation.nl/index.php?id=61

Ook: https://w-ja.nl/boeren-en-natuur/