]

 

Brief aan de koning met verzoek om premier Rutte op het matje te roepen

Twee jaar na de eerste brief van MOB aan de koning heeft hij een tweede brief van MOB ontvangen. Daarin wordt geconstateerd dat er in de afgelopen twee jaar niets is gebeurd om de stikstofproblemen op te lossen. De regering blijft dralen, ze durft geen beslissingen te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang van de veestapel en de handel in stikstofruimte. De prioriteit van Mark Rutte blijkt te liggen bij de korte termijn economische belangen van de fossiele sector, de veevoederindustrie, de vleesverwerkende industrie en de Rabobank, niet bij klimaat of biodiversiteit.

De koning wordt opgeroepen om gebruik te maken van zijn mogelijkheden om invloed uit te oefenen. ‘U heeft formeel geen macht, de minister(s) zijn verantwoordelijk, maar dat wil niet zeggen dat u geen invloed heeft of mag hebben.’ Artikel 21 van de grondwet kan hierbij leidend zijn: ’de overheid draagt zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’.

Voor de brief van 31 december 2022 zie hier. Voor het vage antwoord van 26 januari 2023 zie hier.

 

Update: de ziel van taal

 

Eerste brief

Helaas heeft Willem-Alexander de eerste brief niet goed begrepen. Hij stuurt ons met een kluitje in het riet richting de demissionaire minister mevrouw Schouten, zie brief van kabinet van de koning.

Wij hebben hem er opgewezen dat de onderwerpen in onze brief "Chef Sache" betreffen. Helaas liet het kabinet van de koning ons bij brief van 10 maart weten te persisteren in het afschuiven van onze brief richting minnister Schouten.

Van 29 maart dateert de brief van minister Schouten, waarin ze verwijst naar de de wet Stikstofreductie en natuurverbetering, waarin ze de hoop uitspreekt dat MOB 'doorgaat met het behartigen van de belangen van de 'zachte stem' van de natuur en de nieuwe Tweede Kamer hierbij scherp houdt'. Zie de brief van Carola Schouten. Zie ook hier.

 

Brief aan Zijne Majesteit de Koning /J’accuse / Ik beschuldig….!

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.'

Maar heeft de jeugd nog wel toekomst als klimaatverandering en verlies van biodiversiteit onverminderd doorgaan? Immers, de mensheid ligt op ramkoers met zijn eigen toekomst.

Uit de Kersttoespraak van 1988 van koningin Beatrix: "Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare -het einde van het leven zélf- tóch voorstelbaar.

De signalen zijn zichtbaar: snelle opwarming van de aarde, dramatisch verlies aan biodiversiteit zowel op land als op zee, droogtes en watertekorten, bosbranden, aftakeling van de natuur en niet te vergeten pandemieën als Corona, Q-koorts, etc.

Dat zijn waarschuwingen die we niet meer mogen negeren. 

Het kabinet Rutte III loopt ten einde. Eén ding staat vast: dit kabinet heeft op meerdere terreinen gefaald. Niet alleen natuur en milieu gingen voor de bijl, maar ook op andere gebieden is het kommer en kwel: belasting (toeslagen), uitblijven van compensatie voor slachtoffers van aardbevingen in Groningen, gebrek aan jeugdzorg, 650.000 huishoudens die geen geld hebben voor verwarming, geestelijke gezondheidszorg, tekort aan woningen voor starters, Nederland belastingparadijs, etc.

MOB heeft daarom een brief gestuurd aan de koning met de titel ‘ik beschuldig’, naar analogie met de historische brief die Emile Zola op 13 januari 1898 richtte aan het Franse staatshoofd, zie hier.

MOB hoopt met deze brief een maatschappelijk debat over het functioneren van het kabinet Rutte III op gang te brengen, zodat de kiezers die op 17 maart naar de stembus gaan, doordrongen raken van de noodzaak tot een forse koersverandering.

Mark Rutte doet het goed in de peilingen en het zou zomaar kunnen dat hij terugkeert als premier. We moeten er daarom voor zorgen dat hij door zijn omgeving wordt aangezet om het in het volgende kabinet beter te doen, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Hier onze Silvesterbrief aan de Koning. Zie ook hier.  Of luister hier.

 

 

 

Brief aan de koning met verzoek om premier Rutte op het matje te roepen

Twee jaar na de eerste brief van MOB aan de koning heeft hij een tweede brief van MOB ontvangen. Daarin wordt geconstateerd dat er in de afgelopen twee jaar niets is gebeurd om de stikstofproblemen op te lossen. De regering blijft dralen, ze durft geen beslissingen te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang van de veestapel en de handel in stikstofruimte. De prioriteit van Mark Rutte blijkt te liggen bij de korte termijn economische belangen van de fossiele sector, de veevoederindustrie, de vleesverwerkende industrie en de Rabobank, niet bij klimaat of biodiversiteit.

De koning wordt opgeroepen om gebruik te maken van zijn mogelijkheden om invloed uit te oefenen. ‘U heeft formeel geen macht, de minister(s) zijn verantwoordelijk, maar dat wil niet zeggen dat u geen invloed heeft of mag hebben.’ Artikel 21 van de grondwet kan hierbij leidend zijn: ’de overheid draagt zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’.

Voor de brief van 31 december 2022 zie hier. Voor het vage antwoord van 26 januari 2023 zie hier.

 

Update: de ziel van taal

 

Eerste brief

Helaas heeft Willem-Alexander de eerste brief niet goed begrepen. Hij stuurt ons met een kluitje in het riet richting de demissionaire minister mevrouw Schouten, zie brief van kabinet van de koning.

Wij hebben hem er opgewezen dat de onderwerpen in onze brief "Chef Sache" betreffen. Helaas liet het kabinet van de koning ons bij brief van 10 maart weten te persisteren in het afschuiven van onze brief richting minnister Schouten.

Van 29 maart dateert de brief van minister Schouten, waarin ze verwijst naar de de wet Stikstofreductie en natuurverbetering, waarin ze de hoop uitspreekt dat MOB 'doorgaat met het behartigen van de belangen van de 'zachte stem' van de natuur en de nieuwe Tweede Kamer hierbij scherp houdt'. Zie de brief van Carola Schouten. Zie ook hier.

 

Brief aan Zijne Majesteit de Koning /J’accuse / Ik beschuldig….!

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.'

Maar heeft de jeugd nog wel toekomst als klimaatverandering en verlies van biodiversiteit onverminderd doorgaan? Immers, de mensheid ligt op ramkoers met zijn eigen toekomst.

Uit de Kersttoespraak van 1988 van koningin Beatrix: "Langzaam sterft de aarde en wordt het onvoorstelbare -het einde van het leven zélf- tóch voorstelbaar.

De signalen zijn zichtbaar: snelle opwarming van de aarde, dramatisch verlies aan biodiversiteit zowel op land als op zee, droogtes en watertekorten, bosbranden, aftakeling van de natuur en niet te vergeten pandemieën als Corona, Q-koorts, etc.

Dat zijn waarschuwingen die we niet meer mogen negeren. 

Het kabinet Rutte III loopt ten einde. Eén ding staat vast: dit kabinet heeft op meerdere terreinen gefaald. Niet alleen natuur en milieu gingen voor de bijl, maar ook op andere gebieden is het kommer en kwel: belasting (toeslagen), uitblijven van compensatie voor slachtoffers van aardbevingen in Groningen, gebrek aan jeugdzorg, 650.000 huishoudens die geen geld hebben voor verwarming, geestelijke gezondheidszorg, tekort aan woningen voor starters, Nederland belastingparadijs, etc.

MOB heeft daarom een brief gestuurd aan de koning met de titel ‘ik beschuldig’, naar analogie met de historische brief die Emile Zola op 13 januari 1898 richtte aan het Franse staatshoofd, zie hier.

MOB hoopt met deze brief een maatschappelijk debat over het functioneren van het kabinet Rutte III op gang te brengen, zodat de kiezers die op 17 maart naar de stembus gaan, doordrongen raken van de noodzaak tot een forse koersverandering.

Mark Rutte doet het goed in de peilingen en het zou zomaar kunnen dat hij terugkeert als premier. We moeten er daarom voor zorgen dat hij door zijn omgeving wordt aangezet om het in het volgende kabinet beter te doen, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Hier onze Silvesterbrief aan de Koning. Zie ook hier.  Of luister hier.