In Engeland overlijden tot 36.000 mensen per jaar aan luchtverontreiniging

"Ecodesign" houtkachels produceren 450 keer meer giftige luchtverontreiniging dan centrale verwarming op gas, volgens nieuwe gegevens die zijn gepubliceerd in een rapport van Prof. Chris Whitty, de Chief Medical Officer voor Engeland. Oudere kachels, die nu niet meer mogen worden verkocht, produceren 3700 keer meer, terwijl elektrische verwarming niets produceert, aldus het rapport.

  

Bouw van tweede biomassacentrale van SVP in Purmerend afgeblazen

Na 3 jaar procederen stopt gemeente Purmerend met project voor tweede biomassacentrale. De natuurvergunning was nog gebaseerd op het PAS, dat in mei 2019 door de Raad van State onverbindend is verklaard. de gemeente heeft risicovol belang van 120 miljoen in bedrijf SVP. Het warmtenet op houtstook zou wel eens heel duur kunnen gaan worden voor de inwoners.

 

Jaarlijks circa 2.700 sterfgevallen in Nederland door houtstook

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 2.700 mensen door houtstook: het verbranden van hout in kachels, open haarden en vuurkorven. Daarnaast overlijden hierdoor naar schatting jaarlijks 10 kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 12 maanden. Dit is af te leiden uit nieuwe data van het RIVM, CBS en de Wereldgezondheidsorganisatie. Zie hier en hier. Verder ook hier.

 

Waar komt de dioxine deken over ons land vandaan?

Er ligt een deken van houtrook over ons land met als gevolg ruim 7 doden per dag. Bij houtstook komen ook extreem giftige dioxinen en furanen vrij, die ook natuurgebieden worden gevonden. Is er een relatie met houtstook? Wie heeft tijd om dit uit te zoeken?

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2358991-vlees-van-paarden-oostvaardersplassen-besmet-met-dioxine

 

Biomassacentrale Veolia incontinent

Weer een biomassacentrale die met miljoenen subsidie/belastinggeld lucht en water verziekt en daarmee nog wegkomt ook. Met miljoenen gesubsidieerde biomassacentrale van Veolia in Arnhem stoot 10 keer te veel ammoniak uit naar de lucht. Verder is 3.000 kg ammoniak per ongeluk de rivier ingestroomd. Een typisch gevalletje van incontinentie. Omgevingsdiensten zitten weer te slapen. Zie ons verzoek tot stillegging van de centrale.

 

Chemieconcern SABIC te Bergen op Zoom wil bossen gaan stoken voor stoomproductie

MOB heeft mede namens een aantal Brabantse milieu- en natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor de nieuwe houtgestookte biomassacentrale van chemieconcern SABIC te Bergen op Zoom.

 Chemieconcern SABIC te Bergen op Zoom heeft in de natuurvergunning maar liefst een latente ruimte heeft van ruim 800 ton NOx, die het zelf op kan vullen of verkopen. Daar past de geplande biomassacentrale  met 110 ton NOx/jaar gemakkelijk in. Wel zeven houtstookinstallaties in of een nieuwe kolencentrale passen daar in.

Net zoals bij de afgifte van de natuurvergunning voor de bijstook van biomassa in de RWE Amercentrale  geldt ook bij deze vergunning dat er op papier geen stikstoftoename is. In werkelijkheid is er wel degelijk een toename van de stikstofdepositie op al overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit is volgens de milieuorganisaties zonder meer strijdig met de Europese Habitatrichtlijn.” 

De biomassacentrale heeft een vermogen van 90 MW (megawatt) en zal jaarlijks 175.000 ton houtpellets verbranden. Dat komt neer op de jaarlijkse kaalkap van een bos van 4 bij 4 km. Aangezien Nederland deze hoeveelheid niet heeft moet deze geïmporteerd worden. Transport vanuit het buitenland zal per schip naar de haven van SABIC Bergen op Zoom plaatsvinden.  

Zie: Bedrijven maken gebruik van stikstofrechten uit het verleden: hoe kan dat?

Zie ook Natuurvergunning biomassacentrale onder vuur

 

Gentse biomassacentrale van Engie/Electrabel krijgt geen toelating om 1,5 miljoen ton hout uit Rusland, Chili en Canada in te voeren. Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) verbiedt de import

Rodenhuize is met 215 megawatt de grootste biomassacentrale van ons land. En hoewel het op Europees niveau erkend wordt als hernieuwbare energie, rijzen – zeker gezien de klimaatopwarming – steeds meer vragen bij het verbranden van hout voor energie. De voorbije jaren gingen verschillende biomassacentrales daarom dicht of kwamen er niet, maar de vorige Vlaamse regering besliste in 2018 om Rodenhuize toch nog vijf jaar subsidies te geven. De groenestroomcertificaten zijn goed voor tientallen miljoenen euro’s per jaar.

“Als we in Vlaanderen bossen beschermen en planten, kunnen we toch moeilijk toestaan om zonder pardon de taiga in Rusland kaal te kappen om in onze achtertuin op te stoken?"

Nu ons kabinet nog!!!

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211226_98291849?utm_source=android

 

Toch opnieuw een natuurvergunning voor een tweede biomassacentrale in Purmerend?

De stad Purmerend verbrandt in een grote biomassacentrale van 44 MW hout dat door Staatsbosbeheer uit de Nederlandse bossen wordt gesloopt. Dit smaakt kennelijk naar meer. De stad wil er nog een biomassacentrale van 15 MW bij gaan bouwen. Voor de bouw en exploitatie van een tweede centrale is eerder een natuurvergunning op afgegeven op 6 mei 2019. Deze vergunning is op verzoek van MOB vernietigd als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 1 september 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1938).

Nu is een natuurvergunning aangevraagd voor de tweede centrale op grond van intern salderen met de 44 MW centrale. Ondanks dat de Raad van State in september heeft uitgesproken dat de nieuwe centrale een aparte installatie is en een aparte omgevingsvergunning nodig heeft presteert de provincie het om een ontwerpbeschikking op te stellen op basis van INTERN salderen. Dan hoef je niet af te romen….

Verder wordt er ook geknoeid met virtuele ammoniakemissies die nooit hebben bestaan en nu ineens omlaag gaan. Was bij Amer ook het geval en in talloze andere zaken. 

Op papier neemt de stikstofdepositie niet toe. In werkelijkheid neemt de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wel degelijk toe met circa 0,12 mol/ha/jaar. Idem voor de depositie van SO2.

Dit is geen kwestie van domheid maar van kwade opzet. Je zou het ook fraude kunnen noemen.

Kortom: de stikstofzwendel rond Schiphol, Lelystad Airport, Amercentrale, Olam Cocoa en vele andere bedrijven lijkt eerder regel dan uitzondering.

Hoe dan ook: zo gaat Nederland het regeerakkoord niet halen wat betreft de reductiedoelstelling voor stikstof.

Wat de betreft de aanvraag: die dient alsnog te worden geweigerd.

 

Gemeente Nijmegen organiseert houtstook cursussen 

Het verslag van een deelnemer aan de cursus, gestuurd naar de gemeenteraad van Nijmegen

Geachte raadsleden,

Ik mail u naar aanleiding van het volgende.

Donderdagavond 2 december 2021 heeft de gemeente Nijmegen n.a.v. een campagne om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren een stookcursus gegeven aan belangstellenden.

Omdat stoken en verbeteren van de luchtkwaliteit niet samen gaan werd de cursus ook bezocht door mij en een aantal houtstook gedupeerden verenigd onder de actiegroep "Stop Houtrook Nu".

De "stookdocent" die zelf een handel heeft in houtkachels heeft echter andere belangen, en kan via deze cursus bovendien reclame maken voor hout en houtkachels. En dat was ook precies wat er gebeurde.

Bij aanvang van de cursus werd door de "stookdocent" direct te kennen gegeven dat kritische vragen niet welkom waren. De 81 jarige mevrouw T.J. (die overigens onafhankelijk van ons deelnam aan de "cursus") werd hierbij door de docent op een onbeschrijflijk respectloze en onbeschofte manier verzocht te vertrekken. Mevrouw J. had zelfs nog geen woord gesproken, maar blijkbaar was de "stookdocent" van haar aanwezigheid niet gediend. Dit gold overigens ook voor ons, we waren gewaarschuwd. 

Op vragen van ons over de fijnstof uitstoot, de geldigheid van de stook methode, wat emissie is, kon of wilde hij geen antwoord geven. Verder wilden we graag weten waar de "stookdocent" zijn kennis vandaan haalt en op welke rapporten hij e.a. baseert, maar ook hierop geen antwoord.

Wel werden wij telkens na het stellen van een "kritische" vraag verzocht te vertrekken.

De NHK mag blijkbaar onder het mom van verbetering van de luchtkwaliteit de grootste onzin verkopen met steun van de gemeente, terwijl de buren, die ziek worden omdat ze naast deze stinkende kachels wonen, op een schofferende manier worden uitgesloten van elke discussie.

Dit deed de sfeer vanzelfsprekend geen goed. Het constant weigeren van vragen leidde tot consternatie, waardoor er op een gegeven moment mensen werden geblokkeerd of uit de teams meeting werden verwijderd. Een beschamende vertoning die je wel zou verwachten in een dictatuur, maar niet in democratisch Nederland.

Van de naar schatting 17.800 houtstokers in Nijmegen hadden zich overigens maar 27 personen aangemeld voor de cursus. Ik vraag me dan ook af hoe de gemeente met deze campagne via een "dubieuze onwetenschappelijke" methode de luchtkwaliteit in Nijmegen wil verbeteren en denkt gedupeerden daarmee te helpen.

23% van de fijnstof uitstoot is afkomstig van houtkachels en volgens Emeritus Hoogleraar Bert Brunekreef van de Universiteit Utrecht geeft houtstook veel luchtverontreiniging.

“Het stoken van biobrandstoffen voor energieopwekking en ruimteverwarming is een inefficiënt en primitief proces waar je vanaf moet”, zegt Brunekreef. “Dit vraagt de komende jaren om een oplossing.”

 Zie link naar onderstaand artikel

https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2021/10/28/verminderen-ultrafijnstof-vergt-vooral-terugdringen-van-de-verbrandingsprocessen

Als de gemeente serieus werk wil maken van het verbeteren van de luchtkwaliteit, dan moeten emissies zodanig gereduceerd worden dat er voldaan kan worden aan de nieuwe WHO norm, en dat gaat met geen enkele houtkachel lukken. We moeten hier dus zo snel mogelijk van af. Stoken en stookcursussen zijn een slecht advies. Stookcursussen horen derhalve misschien thuis in de winkel van de kachelverkoper maar zeker niet bij de gemeente.

Laat de Nijmegen hier dan ook mee stoppen en verder gebruik van houtkachels ontmoedigen of zo nodig verbieden.

Hoogachtend

.....

 

Nederlandse CO2-uitstoot door biomassa stijgt met 16 procent

Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd. De CO2-uitstoot hiervan wordt niet meegeteld bij Nederlandse emissies. Hoe lang houdt het kabinet deze zwendel nog vol?

https://nos.nl/artikel/2407849-cbs-co2-uitstoot-door-biomassa-stijgt-met-16-procent

 

 

Biomassacentrale van Beijerink in Waddinxveen van de baan

In  Waddinxveen is de bouw van drie biomassacentrales gepland t.b.v. verwarming van kassen. Dankzij juridische procedures heeft één van de initiatiefnemers zich nu teruggetrokken. Proficiat omwonenden. Nu de andere twee nog!

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/23183/beijerinck-trekt-stekker-uit-biomassacentrale

 

Houtstook doodt mensen

In Europa verslechtert de luchtkwaliteit als gevolg van houstook. Het Europese Milieu Agentschap EEA: ”Daarentegen namen de direct in de lucht vrijkomende fijnstof (PM) en de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) toe door de toename van de verbranding van biomassa sinds 2005. PM 2,5 nam toe met 11 %, PM 10 met 7 % en VOS met 4 % “, zie:

https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/renewable-energy-in-europe-key

Zie ook: https://www.linda.nl/nieuws/gezond/luchtvervuiling-jaarlijs-zeven-miljoen-doden-who/

Of: https://www.luchtfonds.nl/algemeen/vollenbroek-overheid-schuldig-aan-gezondheidsschade/

Ook in de geplunderde gebieden vallen doden:

https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/04/biomass-plants-us-south-carbon-neutral

 

Houtstook op Prinsjesdag

Het moet afgelopen zijn met subsidie voor biomassa, vindt Partij voor de Dieren-fractieleider Esther Ouwehand. Dit jaar draagt ze een gekapte boom als hoge hoed. Zie:

https://www.gelderlander.nl/politiek/gekapte-boom-als-hoed-esther-ouwehand-maakt-statement-tegen-biomassasubsidies~af71d0fc/

 

Gaat het lukken om 3x15 MW houtstook in Waddinxveen te verijdelen? 

Ontwikkelaar Wayland en lokaal groenrecyclingbedrijf Wagro zagen kansen in biomassa en maakten plannen om drie centrales te bouwen in Waddinxveen. Jaren later kantelde de publieke opinie. Meerdere rechtszaken, honderden bezwaren, duizenden manuren en miljoenen euro’s verder is er nog steeds geen biomassacentrale gebouwd. Lees hier het hele verhaal, van 2006 tot nu.

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/22827/biomassa-in-waddinxveen-van-droombeeld-tot-drama

Inmiddels zijn de toegezegde subsidies ter waarde van € 161.000.000 ingetrokken. Ook hierover wordt nog geprocedeerd. 

Ons advies: ga een klimaatneutrale kas bouwen zonder houtstook of gasstook!

 

 

Ecocide van bossen als gevolg van biomassaverbranding c.q. houtstook

Van 2012 tot 2020 is de verbranding van houtpellets voor energieopwekking in Europa verdubbeld van 15 naar 30 miljoen ton per jaar. De winning van hout voor houtpellets vindt plaats door industriële kaalkap van bossen. Daarbij worden in praktijk ook natuurlijke bossen gekapt en omgezet in houtakkers.

Zie: https://www.stopecocide.earth/guest-blog/ecocide-due-to-biomass-burning#Nederlands

 

Vergunningen van houtstookcentrale van Vattenfall/Diemen niet vernietigd door rechtbank

De vergunningen voor de houtstookcentrale van Vattenfall/Diemen zijn niet vernietigd door de rechtbank ondanks dat de feitelijke stikstofdepositie op bijvoorbeeld het Naardermeer wel toeneemt.

De rechtbank komt tot deze uitspraak omdat op grond van een recente wetswijziging bedrijven alleen nog maar hoeven aan te tonen dat ze binnen de vergunde stikstofuitstoot van een oude bestaande vergunning blijven. Omdat Vattenfall in het verleden veel te veel stikstofruimte heeft gekregen profiteert het bedrijf daar nu dus van. Wij zien op dit moment heel veel van dit soort vergunningen passeren. 

Echter, zoals Investico vorige week heeft laten zien is er sprake van circa 30 miljoen kg latente c.q. nu niet gebruikte stikstofruimte. Bestaande bedrijven mogen binnen dus nog fors uitbreiden. Dit betekent echter wel dat er voor nieuwe bedrijven geen stikstofruimte beschikbaar is. Dit geldt dan ook voor de bouw van nieuwe woningen en wegen.

LNV liet vorige week weten dat dit een onbedoeld effect is van de bovengenoemde recente wetswijziging. Zie ook: 

https://nos.nl/artikel/2383625-probleem-op-formatietafel-stikstofregels-houden-vergroening-tegen

Dit NOS-artikel is in zoverre juist dat deze 30 miljoen kg nu niet benutte stikstofruimte de bouw van  nieuwe bedrijven c.q. elke vorm van nieuwe stikstofuitstoot, zoals woningbouw, etc. zal blokkeren.

MOB gaat bij de Raad van State beroep instellen tegen de uitspraak.

 

Houtstook een ramp voor klimaat én luchtkwaliteit

Sterfte als gevolg van houtstook hoger dan aantal verkeersdoden?

Prof. Dr. Lars Hein van de universiteit Wageningen schatte in 2018 het aantal doden als gevolg van houtstook destijds al  tussen 900 en 2.700 per jaar. Vergelijk dit met het aantal verkeersdoden in 2019 van 661...

Volgens het Longfonds zijn 750.000 mensen met een longziekte regelmatig benauwd door houtstook. Sinds 2018 zijn er veel houtkachels en biomassacentrales bijgekomen. Volgens RIVM is houtstook verantwoordelijk voor bijna 25% van alle fijnstof uitstoot in Nederland.

Zie oook: https://houtrookvrij.nl/2021/01/17/open-brief-aan-omt-en-red-team-c19nl/

Negatieve gezondheidseffecten van houtstook

Volgens het Longfonds is houtrook ongezond voor iedereen.  Houtrook bestaat namelijk uit een gevaarlijke mix van chemische stoffen. Naast CO2 en water bevat houtrook voornamelijk fijnstof (PM10 en PM2,5), anorganische gassen zoals koolstofmonoxide en stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en organische zuren. Deze stoffen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten en in het ergste geval tot vroegtijdig overlijden. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken van hout leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. 

De voorbeelden van negatieve gezondheidseffecten door houtrook zijn talrijk. Het Longfonds geeft aan dat zo’n 750.000 mensen met een longziekte in Nederland regelmatig benauwd zijn door houtstook.  Daarnaast wordt de kans op het ontwikkelen van kanker 12 keer groter geschat bij houtrook dan bij een vergelijkbare hoeveelheid tabaksrook.  Ook veroorzaakt houtstook gezondheidsproblemen bij kinderen en zuigelingen, zoals infecties aan de luchtwegen, ernstige aanvallen van astma en oorontsteking.  Op zeer korte termijn kunnen eveneens gezondheidsklachten ontstaan. Een studie met vrijwilligers die in experimenten enkele uren zijn blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit direct kan leiden tot gezondheidsschade.  Kortstondige blootstelling kan zelfs cardiovasculaire aandoeningen uitlokken.

Het kabinet blijft ook op dit gebeid ernstig in gebreke. Het is zelfs zo dat het kabinet deze ontwikkeling heeft ondersteund door subsidies op houtkachels te verstrekken, die op grote schaal tot problemen leiden m.b.t. gezondheid, burenruzies en ontwrichting van gemeenschappen. Inmiddels is ook bekend dat luchtverontreiniging de gevolgen van een corona infectie verergert.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid. MOB verzoekt gemeenten om de ernstige gevolgen van deze blunder van het kabinet zo goed mogelijk te beperken.

Zie brief van MOB aan een aantal gemeenten: Brief van MOB naar gemeenten

 

Houtstook ook een belangrijke bron van extreem risicovolle stoffen als dioxinen en furanen 

Ook het verbranden van hout in een open haard of kachel, zorgt voor de vorming van dioxines.
 

In Nederland worden geen eisen gesteld noch metingen uitgeveord aan hooutstookinstallaties, ook niet aan grote ovens.

Zie: http://boswacht.be/2018/09/11/dioxines/

 

B&W van Amsterdam verleent zichzelf voor vergunning voor bouw van Biomassa Energie Centrale (houtstook) van AEB

Uit de onderstaande zienswijze blijkt dat B&W van Amsterdam aan zichzelf vergunning verleent voor de bouw van de BEC, die straks ook roofhout uit het buitenland zal moeten gaan importeren omdat er in Nederland onvoldoende snoeihout aanwezig is om de honderden reeds eerder in Nederland gebouwde biomassacentrales te voeden.

Overigens in de centrale al een half jaar in bedrijf met overschrijding van de ammoniaknormen in de natuurvergunning.

Gemeente Amsterdam is hiermee initiatiefnemer en eigenaar van BEC, tevens vergunningverlener, tevens handhavende instanties.  Handig! Mooier kun het toch niet bedenken!

Overigens is dit “duurzame” project gefinancierd door de “groene” ASN-bank.

Is dit een "politieke vergunning" of incompetentie van de Omgevingsdienst? Het laatste houden we niet echt voor mogelijk.

Dus is onze conclusie dat dit een politieke vergunning is. Immers, als het project nu nog zou worden stilgelegd dan lukt verkoop van AEB al helemaal niet meer c.q. zakt de vraagprijs van AEB nog veel verder naar beneden. 

Duidelijk is dat de afgasreiniging volgens de stand der techniek van de vorige eeuw is ontworpen en gebouwd.

Zie: zienswijze op politieke vergunning

 

Actueel: Overstapcampagne: Stap over naar biomassavrije energieleverancier

Essent/RWE ontvangt meer dan € 2 miljard aan subsidies voor houtstook en eist nu € 1,4 miljard extra om te stoppen met steenkool stoken. Dit gaat alle perken te buiten. Vattenfall wil in Diemen nog steeds het grootste bomencrematorium van Nederland bouwen.

U kunt laten zien dat wij dit soort bedrijven in Nederland liever kwijt dan rijk zijn. U kunt dat laten zien door Vattenfall en Essent te boycotten als leverancier, zie overstapcampagne op: https://www.the-fab.org/index.html#overstapcampagne  voor suggesties.

 

Biomassacentrale van AEB Amsterdam een gammele bak met een inferieure afgasreiniging: ‘gereinigde’ rookgassen uit schoorsteen vuiler dan van een afvalverbrandingsinstallatie

Met andere woorden: beter een afvalverbrandingsinstallatie achter je huis dan de biomassacentrale van AEB

De biomassacentrale van AEB is pas een half jaar in gebruik en heeft met een ammoniakemissie van 9.500 kg ammoniak in de tweede helft van 2020 de vergunde emissie met een factor 3,7 overschreden. Ammoniak is extreem schadelijk voor natuurgebieden. Deze overschrijding dient onmiddellijk te worden gestopt. Anders dient de AEB te worden stilgelegd.

Qua emissies scoort de centrale beroerd vergeleken met een moderne afvalverbrandingsinstallatie als REC (Harlingen) maar zeer waarschijnlijk ook vergeleken met de afvalovens van AEB zelf.

Hier is evident geen sprake van toepassing van de wettelijke plicht tot het toepassen van Best Beschikbare Technieken vooral waar het gaat om (1) stofverwijdering ( beroerde stoffilters), (2) NOx-emissiereductie (geen SCR) en (3) zoutzuurverwijdering (geen kalkinspuiting).

De technische configuratie (lay out) van de gasreiniging van AEB is inferieur vergeleken met de gasreiniging van de BMC van Zaandam, de geplande BMC in Diemen, maar zelfs ook vergeleken met de meer dan 10 jaar oude BMC van HVC in Alkmaar.

Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam een biomassacentrale in eigendom heeft én in bedrijf stelt met een inferieure afgasreiniging?

Gemeente/provincie weigeren te handhaven. Gemeenteraad van Amsterdam is in december 2020 onjuist ingelicht door het college. Ook heeft het college cruciale informatie over procesomstandigheden tijdens de metingen achtergehouden. 

Wij hebben om handhaving verzocht. Dit is afgewezen. Zie bezwaarschrift met meer informatie:

Bezwaarschrift van MOB tegen afwijzing van verzoek tot handhaving

 

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Amsterdam Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen.

De brief is aan de CEO`s van de volgende Nederlandse banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Nederlandse banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt,  dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

Zie brief: Oproep aan banken

 

Houtstook leidt tot gezondheidschade bij zowel stokers zelf als bij hun buren

Mensen, wees toch verstandig: houtkachels kunnen het niveau van schadelijk fijnstof in huis verdrievoudigen en tevens ook een gevaarlijke mate van luchtvervuiling in de omgeving veroorzaken. Het gevolg: een verhoogde kans op hartaanvallen, beroertes en longkanker bij volwassenen. Maar ook jonge kinderen zijn de klos vanwege hun grotere gevoeligheid voor fijnstof en kankerverwekkende verbindingen:

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/01/avoid-using-wood-burning-stoves-if-possible-warn-health-experts

Quote: 'Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat luchtvervuiling elk orgaan in het lichaam kan beschadigen, met effecten als hart- en longziekten, diabetes, dementie, verminderde intelligentie en een verhoogde depressie. Kinderen en ongeborenen kunnen er het meest onder lijden'.

 

College van B&W van Amsterdam weigert inzage in meetrapporten biomassacentrale AEB Amsterdam

Op dinsdag 22 december ontvingen wij het volgende bericht:

Geachte heer Vollenbroek, op 30 november 2020 heeft u met een beroep op de Wob verzocht om informatie. U verzocht om openbaarmaking van: 

 1. De meetresultaten van de luchtmonitoring van de in gebruik genomen biomassacentrale AEB te Amsterdam;
 2. Documenten betreffende het regime van de betreffende meetverplichting en de wettelijk bepaling op basis waarvan de luchtmetingen zijn uitgevoerd.

Op 18 december 2020 stuurde ik u het bericht dat u uiterlijk 24 december 2020 een besluit op uw verzoek zou ontvangen.Bij het opstellen van die brief ben ik ervan uitgegaan dat wij  voor 24 december 2020 over de juiste gegevens zouden om een besluit op uw WOB-verzoek te kunnen opstellen. Helaas blijkt dat niet het geval en daarom stuur ik u dit bericht met een toelichting. 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) werkt in het kader van dit Wob verzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Wij hebben van de gemeente vernomen dat ten aanzien van de meetrapporten de er besloten zal worden tot geheimhouding. Gelet op het gegeven dat de gemeente Amsterdam opdrachtgever is van de OD NZKG, geldt die geheimhouding eveneens ten opzichte van de ODNZKG.

Op dit moment ligt het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding bij de wethouders. In verband met het kerstreces is de verwachting dat het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding morgen, dan wel de eerste week van het nieuwe jaar is ondertekend. Zodra deze is ondertekend ontvang ik een afschrift van dat besluit. Op grond van dat besluit kan ik beslissen op uw Wob verzoek.Dit betekent dat het nemen van een concreet besluit op uw verzoek nog even moet worden aangehouden.

Hierbij vraag ik u om op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) om in te stemmen met een opschorting van de termijn voor het geven van een besluit tot na ontvangst van het besluit van de gemeente Amsterdam. Graag verneem ik per email of u hiermee akkoord bent. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via de a-mail of per telefoon.

Onze conclusie: Het college van B&W van Amsterdam weigert om emissiemetingen van de biomassacentrale AEB bekend te maken. Kennelijk ligt er toch een probleem ondanks het gegeven dat de gemeente beweert dat de gasreiniging voldoet aan best beschikbare technieken. Overigens dateert ons Wobverzoek van 30 september, niet van 30 november.

 

RWE/Amer bij geeft rechtbankzitting toe dat zogenaamde uitstoot van 175.000 kg ammoniak nooit heeft plaatsgevonden (virtueel is) en technisch zelfs niet mogelijk is

RWE heeft voor haar Amercentrale € 1,7 miljard subsidie gekregen voor het stoken van gigantische hoeveelheden roofhout in plaats van kolen. Minister Wiebes houdt nog steeds vol dat dit goed is tegen klimaatverandering. Een "dingetje" is nog wel dat de natuurvergunning (stikstofvergunning) nog niet op orde is. Ook neemt de stikstofdepositie op natuurgebieden toe als gevolg van de houtstook. RWE heeft daarop een witwasbureau opdracht gegeven om een rapport op te stellen waaruit zou blijken dat de stikstofdepositie fors afneemt: ‘Buro Bakker, adviesbureau voor ecologie’ bleek daartoe wel bereid. In het rapport én in de aanvraag om vergunning wordt voor de huidige situatie 175.000 kg ammoniak opgevoerd. In de nieuwe situatie met biomassastook wordt 50.000 kg ammoniak aangevraagd met als fantastisch gevolg dat de ammoniakemissie en dus ook de stikstofdepositie fors daalt. Mooi toch? Tenminste als dit klopt.

Maar wat blijkt nu? RWE heeft nooit ammoniak in significante hoeveelheden uitgestoten in de afgelopen decennia, technisch kan dat ook helemaal niet zoals RWE ter zitting toegaf.

Met NOx is eenzelfde truc uitgehaald door ruim 3.000.000 kg virtuele NOx-emissie op te voeren voor de oude eenheid Amer 8 die al sinds 2016 uit bedrijf is. Bij houtstook in de Amer 9 vervalt die uitstoot zogenaamd. Maar die uitstoot is al in 2016 vervallen! Harde en correcte conclusies zijn:

 1. Door over te gaan van kolenstook op houtstook neemt de stikstofdepositie op natuurgebieden in werkelijkheid toe.
 2. Door extreem hoge niet bestaande ammoniak- en NOx-emissies op te voeren in de oude situatie, en die te schrappen in de nieuwe situatie, gaat op papier de stikstofdepositie omlaag.

RWE moest ter zitting van 29 september toegeven dat RWE nooit relevante hoeveelheden ammoniak heeft uitgestoten. Dit wordt zelfs door RWE ook bevestigd in een emailwisseling van 15 maart 2019 tussen de Omgevingsdienst (provincie) en RWE:

Citaat: “Ammoniak in de rookgassen ontstaat als restemissie vanuit de DeNOx maar addeert zich aan het vliegas en het overige wordt nagenoeg geheel uitgewassen in de ROI waardoor de emissie naar de schoorsteen zeer gering is.

Echter, uit het besprekingsverslag tussen RWE en gedeputeerde Grashoff van 11 december 2019 blijkt dat RWE claimt dat ze over 2013 in totaal 60.000 kg ammoniak zou hebben uirgestoten. Dit is pertinent onjuist zoals uit de jaarverslagen van RWE en de metingen in die jaren blijkt. Een grove leugen dus.

Ons inziens heeft RWE hiermee fraude gepleegd met de vergunningaanvraag. De vergunning is op onjuiste gronden verleend. 

Saillante details:

 1. Als de natuurvergunning niet zou zijn aangevochten door MOB zou RWE nu 50.000 kg ammoniak kunnen verkopen aan andere bedrijven door externe saldering, terwijl RWE nooit ammoniak heeft uitgestoten. Dit ondersteunt onze opvatting dat de recente goedkeuring van het Kabinet tot extern salderen zal gaan leiden tot grootschalige fraude met natuurvergunningen en tot een toename van stikstofdepositie en dus een verdere verslechtering van onze natuur.
 2. Ten tijde van de publicatie van de door MOB aangevochten natuurvergunning van december 2019 toonde de provincie zich apetrots dat het middels onderhandelingen erin geslaagd was de ammoniakemissie van de Amercentrale omlaag te brengen van 175.000 kg/jaar terug te brengen naar 50.000 kg/jaar én RWE zijn uiterste best zou doen om de ammoniakemissies verder omlaag te brengen…, volledig fake dus.
 3. Op ambtelijk niveau was bekend (zie bovenstaande mail) dat de bovengenoemde ammoniakvrachten van 175.000 kg en 50.000 kg fake waren. Toch werd de natuurvergunning op basis hiervan afgegeven. Dus heeft niet alleen RWE de zaak geflest maar ook de provincie? Of hebben ambtenaren het provinciaal bestuur (bewust?) op het verkeerde been gezet? Het lijkt ons het uitzoeken waard. 

 Zie: https://www.ed.nl/brabant/johan-vollenbroek-na-stikstofzaak-volgt-nu-biomassastrijd~a698f2f5/

 

Wie lust er nog stroom/warmte van RWE/Essent/Amercentrale?

 

Opgroep aan Vattenfall en RWE:

Het feit dat Wiebes op een stupide manier doorgaat met subsidie voor houtstook is nog geen reden voor jullie om ecocide te bevorderen. Europese burgers willen dat bossen worden aangeplant, niet opgestookt!

Zie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27084

Ook: https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/duurzaam-op-papier

 

 

Stukken Baltisch bos opgestookt in Nederlandse biomassacentrales

Ondanks de zogenaamde strenge duurzaamheidseisen die Nederland stelt aan uit de Baltische staten afkomstige biomassa, verdwijnen complete bomen en stukken kaalgekapt bos in Nederlandse energiecentrales. Die verstoken het Baltische hout om de Nederlandse energieproductie te verduurzamen. Zie:

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/money-to-burn/interactive.html

https://www.platform-investico.nl/artikel/hout-uit-kaalkap-beschermde-bossen-voor-biomassa-europese-centrales/

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/06/stukken-baltisch-bos-opgestookt-in-nederlandse-biomassacentrales-a4022756

https://news.mongabay.com/2020/12/eu-renewable-energy-policy-subsidizes-surge-in-logging-of-estonias-protected-areas-commentary/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1607371370

 

Bossen opstoken en daar met belastinggeld ook nog voor betalen?

Minister Wiebes, stop direct met perverse subsidies waarvan vooral de fossiele industrie profiteert met RWE/Essent voorop

Tientallen bezorgde bewonersorganisaties, wetenschappers en binnen- en buitenlandse NGO’s eisen dat Wiebes onmiddellijk stopt met perverse subsidies voor houtstook waarvan vooral fossiele bedrijven als RWE (Essent), Vattenfall, etc. profiteren.  De ondertekenaars van deze brief willen, samen met ruim 22.000 Nederlanders, laten weten dat voor Wiebes, met de begrotingsbehandeling EZK op 4 en 5 november a.s. het moment is gekomen om zich duidelijk uit te spreken in het kader van de SDE+ subsidies voor de inzet van laagwaardige toepassing van biomassa (hout) voor het opwekken van warmte. In de afgelopen 2,5 jaar is duidelijk geworden dat er in binnen- en vooral ook buitenland  structurele misstanden plaatsvinden, ontstaan door het groeiend gebruik van houtige biomassa voor warmte en de financiering daarvan. De verwoesting van biodiversiteit en ecosystemen en de schadelijke effecten van de uitstoot door verbranding op de luchtkwaliteit, aangejaagd door perverse SDE subsidies, zijn onacceptabel.

De brief: Brandbrief aan Wiebes

Zie ook: https://joop.bnnvara.nl/opinies/minister-wiebes-blijft-om-de-hete-brij-heendraaien-bij-biomassa

Zie ook: https://www.telegraaf.nl/nieuws/692178297/we-gaan-toch-geen-bossen-verbranden-met-belastinggeld

Quote uit: 'Hoe je een bos mooi maakt en houdt volgens ‘bosman’ Simon Klingen' op: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-je-een-bos-mooi-maakt-en-houdt-volgens-bosman-simon-klingen~be1a888f/ :

'Dat geldt volgens Klingen overigens ook voor de idee-fixe dat hout stoken klimaatneutraal is, omdat bomen immers weer aangroeien. 'Je moet daar de factor tijd bij betrekken. Wat wij in een paar uur opstoken, heeft honderd jaar staan groeien.'

 

Gaat GroenLinks Groningen toestemming geven voor verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de kolencentrale van RWE?

GroenLinks Groningen lijkt vergunning te gaan geven voor verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de kolencentrale van RWE van jaarlijks 800.000 ton naar 1.600.000 ton houtpellets. Steun ons verzoek aan de GL-gedeputeerde om af te zien van een positief besluit. Mail naar mevrouw Homan als u ons verzoek ondersteunt: n.homan@provinciegroningen.nl.

Brief aan GL-Gedeputeerde Homan van provincie Groningen

Jesse Klaver, dit is strijdig met GL- programma. Of is dat alleen een paperen tijger? Jesse Klaver, hier is leiderschap nodig!

 

Desnoods fraude plegen om biomassacentrale in Waddinxveen gerealiseerd te krijgen?

Wayland Energy Waddinxveen B.V. is vast van plan om een nieuwe biomassainstallatie te gaan bouwen aan de Zesde Tochtweg te Waddinxveen. Deze krijgt een vermogen van 14,99. Waarom niet afgerond naar 15 MW? Simpel: vanaf 15,00 MW is er ook een omgevingsvergunning nodig met daarin voorschriften, heel vervelend. Op deze manier omzeil je dat handig.

Aanvraag om natuurvergunning afgewezen

Jammer voor Wayland: er is wel een natuurvergunning nodig omdat er stikstofoxiden en ammoniak uit de schoorsteen komen. In augustus 2020 is de aanvraag door de provincie geweigerd omdat niet kon worden uitgesloten dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zou toenemen. Sterker nog: die zou flink toenemen. Ook op de Nieuwkoopse plassen, Biesbosch, etc. 

De in 2018 door AAB geraamde emissie bedroeg voor de gebruiksfase:

 De aanvraag is op basis hiervan terecht afgewezen.

 Bijgestelde stikstofemissies

Wayland maakte september 2020 bezwaar tegen de afwijzing. Het voornaamste bezwaar van de door Wayland ingehuurde Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is dat volgens Leeman er helemaal geen natuurvergunning nodig zou zijn.

Leeman beweert dit op basis van de volgende door Wayland/AAB bijgestelde emissies in een nieuw rapport (voortoets van 9 oktober 2020) met daarin de volgende data (afgerond) (weer alleen gebruiksfase):

Geconcludeerd wordt dat er geen stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden plaatsvindt: “vervolgacties zijn niet noodzakelijk”.

De NOx-emissie is dus in 2 jaar tijd op miraculeuze wijze gezakt van 29.380 kg/jaar naar 269,55 kg/jaar! Minder dan 1%! Een knap staaltje vooruitgang van de techniek, of zou er iets anders aan de hand zijn? 

 Biomassacentrale HoSt in Andijk

Deze bijgestelde getallen blijken gebaseerd te zijn op metingen van maart 2020 aan een houtgestookte installatie van HoSt B.V in Andijk. De emissiemetingen zijn in maart 2020 uitgevoerd door de Luchtmeetdienst van bureau ELM. Alle metingen bedroegen volgens het rapport minder dan 1 ppm (< 2,4 mg/Nm3) bij een wettelijke norm van 145 mg/Nm3. Technisch gezien is dit onmogelijk. Onze conclusie is dat men óf vergeten is om de meters aan te zetten, óf dat er aan schone lucht is gemeten. Zelfs met gasstook inclusief DeNOx zijn deze cijfers onmogelijk.

 Conclusie

Wayland is kennelijk bereid om in de aanvraag om een natuurvergunning aantoonbaar onjuiste getallen te presenteren om toch een natuurvergunning te bemachtigen voor de biomassacentrale in Waddinxveen dan/wel een vergunningplicht te ontlopen. Fraude of incompetentie? Wayland Energy Waddinxveen B.V., AAB NL, Leeman Verheijden Huntjens Advocaten, Host Biogas BV en Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV (ELM) werken hierin eendrachtig samen. Hoorzitting op 23 november 2020 om 14.00.

 

Biomassacentrale Egchel

De biomassacentrale van Eghel die zonder natuurvergunning is opgestart:

Biomassacentrale Eghel start op zonder natuurvergunning 

 

Tien redenen om geen biomassa te verbranden

Hout als energiebron is schadelijk voor het klimaat, betogen 35 wetenschappers. Hout verbranden voor energie? Faliekant verkeerd. Maar de Tweede Kamer worstelt nog steeds met besluitvorming hierover. Met het excuus dat er wetenschappelijk geen consensus zou bestaan. 35 Wetenschappers weten beter. Waarom? Het gaat hier namelijk niet over meningen, maar over feiten. Ze geven er hier tien.

Zie: http://mkatan.nl/krantenartikelen/579-tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden

Een boze professor: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/een-boze-professor-a4017117#/handelsblad/2020/10/24/#402

Of : https://www.trouw.nl/opinie/tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden~bc634523/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

Ook: https://thenarwhal.ca/bc-pacific-bioenergy-old-growth-logging-wood-pellets/?fbclid=IwAR3KpXBEvM5zl_r7ORerxfkDoEmKZRO7ce84772i3okG7FWp8ZvZpGE5_ac

 

Verzoek tot intrekking van subsidie van € 203.250.600,- van houtstookcentrale AEB ingediend

AEB heeft een subsidie toezegging van € 203.250.600,- . Het investeringsbedrag is € 62 miljoen. Begrijpt u het nog? MOB heeft verzocht om intrekking van de subsidie omdat deze op grond van een onjuiste aanvraag is verleend. Immers, er is nog steeds geen adequate vergunning. Dit is wel een voorwaarde voor het verstrekken van SDE-subsidie.  Heeft minister Wiebes even niet opgelet of lapt ook hij de wet aan zijn laars net als collega’s van Nieuwenhuizen en Schouten? Zie onder luchtvaart op deze website.

Overigens heeft Amsterdam de centrale in de etalage gezet voor verkoop. Met subsidie een aantrekkelijke vette kluif, maar zonder subsidie? Dit intrekkingsverzoek is niet echt gunstig voor de verkoopprijs. 

Zie ook: https://www.npostart.nl/de-hofbar/29-09-2020/POW_04779826

 

Houtstookcentrale van AEB Amsterdam al in bedrijf terwijl afgasreinigingsinstallatie nog niet klaar is

Houtstookcentrale van AEB is al in bedrijf terwijl afgasreinigingsinstallatie nog niet klaar is, terwijl Amsterdam wel het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend? Ra ra, hoe kan dat? Uit een brief van B&W van 22 september blijkt dat een kalkinjectie ontbreekt en de monitoring van uitstoot uit de schoorsteen nog niet op orde is. De brief geeft dan ook geen informatie over de huidige uitstoot uit de schoorsteen. In ieder geval is wel duidelijk dat de centrale qua uitstoot viezer is dan de houstookcentrale van Zaandam (draait al) én de omstreden mogelijk nog te bouwen houtstookcentrale van Vattenfall in Diemen, die even in de koelkast is gelegd.

Kortom: er mag gereden worden met een dieselvrachtwagen in aanbouw terwijl de katalysator nog moet worden geplaatst en de snelheidsmeter ontbreekt. De herkomst van de biomassa is mistig omdat de aanlevering via contracten van derden verloopt.

Zie de brief van de B&W van Amsterdam op: Brief B&W van Amsterdam over AEB-houtsookcentrale

Hieruit: "In dit revisieproces heeft AEB moeten constateren dat er een kans is dat er extra investeringen gedaan moeten worden voor de afgifte van de vergunning. Het gaat om kalkinjecties en aanvullende metingen van emissies. Volgens eerste ramingen kunnen deze investeringen oplopen tot 2 miljoen euro. In het projectbudget is hier al voor een beperkt deel in voorzien. AEB schat het risico dat deze investeringen daadwerkelijk gedaan moeten worden in als beperkt. Indien de investeringen toch gedaan moeten worden om de aangepaste vergunning te verkrijgen, zal AEB de daarmee gepaard gaande werkzaamheden uitvoeren zodra er een regulier onderhoud gepland is. Deze aanpassingen zullen in dat geval niet leiden tot vertraging of opschorting van de dienstverlening van de BEC

Voorlopig blijft de centrale kennelijk zonder meetapparatuur draaien. Is wel zo makkelijk omdat je dan niet kunt zien of aan de wettelijke normen wordt voldaan én je geen boetes kunt krijgen. Een voordeel is ook dat Amsterdam er warmpjes bijzit in ruil voor slechte lucht, dat wel. 

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/

 

Eén kolencentrale mag dicht, maar waarom dan een van de nieuwe centrales en niet de oude Amercentrale?

In Nederland zijn nog vier kolencentrales in bedrijf. De centrales behoren landelijk gezien tot de grootste uitstoters van CO2 en NOx. Drie daarvan zijn pas in 2015 en 2016 geopend: (1) Onyx en (2) Uniper, beide op de Maasvlakte en (3) de mastodont RWE Eemshaven. De (4) Amercentrale (ook van RWE) dateert van 1993 en heeft een beduidend lager energetisch rendement.

Om te voldoen aan het klimaat akkoord wil Minister Wiebes één van de nieuwe centrales sluiten. Maar waarom dan niet de oude Amercentrale?

Wiebes biedt 328.000 euro per gesloten megawatt. Dat zou neerkomen op 200 tot 450 miljoen euro per nieuwe centrale. De vergoeding is twee maal zo hoog als de Duitse overheid biedt voor sluiting van kolencentrales. De Duitse centrales zijn echter gemiddeld ouder. Maar waarom dan niet de stokoude Amercentrale sluiten die een energetisch rendement heeft dat relatief 15% lager ligt dan van de nieuwe kolencentrales en dus voor een ‘prikkie” te koop zou moeten zijn?

De enige reden zou kunnen zijn dat Wiebes de Amercentrale een subsidie van € 1,7 miljard voor houtstook heeft verleend. Daarmee heeft hij zichzelf en Nederland dus flink mee in de problemen gebracht. RWE kan daarom torenhoge vergoedingen vragen voor sluiting van de Amercentrale.

Sluiting van de Amercentrale biedt vele voordelen, waaronder verlaging van CO2- en NOx-uitstoot plus vermindering van stook van “roofhout” uit overzeese bossen. Met ander woorden: meteen doen.

Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/een-kolencentrale-mag-dicht-a4012759#/handelsblad/2020/09/19/%23304

Ook: https://www.wattisduurzaam.nl/29001/energie-opwekken/fossiel/vattenfall-schrijft-e25-mrd-af-op-duitse-kolencentrale-van-6-jaar-oud/

 

Biomassacentrale van AEB/Amsterdam in zwaar weer en gaat ook “roofhout” stoken?

In december 2018 hoorden wij dat AEB een biomassacentrale zou gaan bouwen met een verbrandingsoven. Dat verbaasde ons omdat ons alleen een vergunning uit 2015 bekend was op basis van vergassers. We hebben ASN gevraagd om hun financiering terug te trekken. ASN weigerde dat. Maart 2019 heeft MOB een verzoek tot intrekking van de vergunning ingediend. De provincie weigerde dit.

De in 2012/2015 vergunde situatie met vergassers is nooit gebouwd. Wel is de bouw gestart van een biomassacentrale met een verbrandingsoven. De oorspronkelijk vergunde vergasser(s) gaan dus niet worden gebouwd. Er is nu kennelijk een switch gemaakt naar een verbrandingsinstallatie terwijl de oude omgevingsvergunning en natuurvergunning zien op een vergassingsinstallatie. Het gaat hier dus om een andere technologie en een andere installatie.

Desondanks werd ons bezwaarschrift afgewezen omdat de provincie vond dat er geen nieuwe omgevingsvergunning nodig zou zijn. Uit een brief van de provincie van 20 december blijkt dat de provincie de omgevingsvergunning dekkend vond. Wel vond de provincie dat er een nieuwe natuurvergunning nodig was. Die werd verleend op 15 juli 2020. MOB heeft daartegen beroep ingesteld.

De milieuvergunning van de nieuwe biomassacentrale van afvalverwerker AEB deugt dus kennelijk toch niet. Daarmee is de provincie op haar eerdere besluit teruggekomen. Dat is slecht nieuws voor de gemeente Amsterdam die als eigenaar van AEB de biomassacentrale wil verkopen. Uit een recent artikel in FD blijkt dat er een nieuwe miljoenenstrop dreigt voor de toch al noodlijdende afvalverwerker AEB in Amsterdam. Hieruit blijkt dat de milieuvergunning voor de biomassacentrale toch niet kloppend is. Inderdaad is het oude bouwplan achterhaald. Er is ook wat anders gebouwd dan vergund. De kosten om dat te repareren kunnen in het zwartste scenario oplopen naar €20 mln.

AEB heeft daarom toch een nieuwe aanvraag in moeten dienen. Aan de installatie zal 'mogelijkerwijs een kalkinjectie (SO2-emissiereductie) en continue emissiemeting moeten worden toegevoegd teneinde de vereiste vergunning te verkrijgen. Verder blijkt dat er onvoldoende aanbod van brandstof, in dit geval snoeihout uit Nederlandse bossen en plantsoenen. Dat is niet verwonderlijk vanwege de als paddestoelen uit de grond schietende nieuwe biomassacentrales die allemaal op Nederlands hout zouden stoken.

AEB is 100% eigendom van de gemeente Amsterdam. Het is evident dat AEB en ASN hier aanzienlijke financiële risico’s lopen. FD merkt niet op dat de SDE-subsidie ten onrechte is verleend. Immers de vergunningen zijn nog niet rond. 

Er zit straks niets anders op dan “roofhout” uit Amerikaanse en Baltische bossen te gaan stoken. Leve het groene Amsterdam.

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-de-mogelijke-oneigenlijke-ingebruikneming-van-de-biomassacentrale-van-het-aeb

én: https://fd.nl/ondernemen/1357481/noodlijdend-aeb-vreest-miljoenenstrop-op-nieuwe-biomassacentrale

 

Stadsverwarmingen met biomassastook draaien op subsidie

Een derde van de warmte komt niet bij de woningen aan

Quote: 'Stadsverwarming Purmerend, qua biomassa-verbruik de grootste van Nederland, heeft afgelopen jaar voor het eerst winst gemaakt. Die winst is vrijwel geheel toe te schrijven aan de SDE+-subsidie, waarbij Purmerend ook nog eens kan profiteren van een oude, royale regeling. Directeur Gijs de Man verdedigt niettemin stadsverwarming als een effectief instrument voor de energietransitie. Tot 2027, want dan loopt de subsidie af. Dan zou aardwarmte in Purmerend de rol van biomassa over moeten nemen. Voor aardwarmte geldt overigens een nog hogere subsidie.

‘Voor een warmtenet is de zomer heel vervelend,’ zegt Gijs de Man, directeur van de Stadsverwarming Purmerend (SVP). In een tropische week als deze, met overdag een beetje warmtevraag voor douchen en afwassen en ’s nachts vrijwel niets, moet de SVP zijn biomassa-centrale toch dag en nacht brandend houden.

En hoewel de klanten vrijwel geen warmte afnemen, moet de ‘afleverset’, het apparaat dat de warmte uit het net in huis aflevert, altijd op temperatuur blijven, anders duurt het te lang voor er warm water uit de kraan komt. Waar het op neer komt, is dat de biomassacentrale nu op ruim een derde van zijn maximale capaciteit draait, bijna alleen maar om de warmteverliezen in het net te compenseren'.

Zie: https://www.stichting-jas.nl/2020/08/stadsverwarmingen-met-biomassastook.html

Hoe is het mogelijk?

Hoe is het mogelijk dat voor deze vorm van ecologische waanzin miljarden euro’s over de balk worden gesmeten en complete bossen worden geruïneerd nu de staat zich toch al zwaar in de schulden steekt door de coronacrisis?

Oproep aan minister Wiebes: zorg ervoor dat de nog te bouwen biomassacentrales in Diemen, Purmerend, Waddinxveen, Zwolle en andere locaties niet meer doorgaan. Dat spaart meer uit dan € 1 miljard, is goed voor het klimaat, worden er geen bomen meer verstookt en verbetert onze luchtkwaliteit. Van dat geld kan in de zorg een verhoging van het salaris worden betaald. 

 

Definitief SER-advies

Het definitieve SER-advies komt in grote lijnen overeen met wat eerder al in het concept naar buiten is gekomen.

Houtstook voor energie is contraproductief m.b.t. klimaat, een ramp voor biodiversiteit en de lokale luchtkwaliteit. Er gaan miljarden euro’s in om dat verspild geld is dat we hard nodig hebben voor (1) de zorg en (2) economisch herstel na de coronacrisis.

Oproep aan kabinet:

 1. Kap zo snel mogelijk met houtstook in kolencentrales en biomassacentrales, én
 2. Scherp de emissienormen zo snel mogelijk aan met een factor 5 om de gevolgen voor lokale luchtkwaliteit te beperken: er zijn nu al installaties die dat laten zien dat dit kan.

Zie persbericht voor een toelichting en ons standpunt waarin we vinden dat het SER-advies te vaag blijft en/of tekort schiet.

 

Eindjaar afbouw biomassasubsidies biomassacentrales

In de najaarsronde van 2019 is voor bijna € 1 miljard aan subsidie voor biomassaverbranding toegekend. De voorjaarsronde 2020 wordt nu verwerkt. Minister Wiebes dient ervoor te zorgen dat in deze ronde al geen subsidies meer worden verstrekt.

Ook toegezegde subsidies intrekken

Van belang is om óók de reeds toegezegde subsidies voor biomassaverbranding in te trekken. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden:

 1. Indien de warmtecentrales nog niet zijn gebouwd, dan moeten subsidies in overleg worden ingetrokken onder vergoeding van gemaakte kosten voor engineering, bouwvoorbereiding, etc. Die ontwerpkosten bedragen slechts een fractie van de daadwerkelijke bouw- en exploitatiekosten.
 2. Bij reeds toegezegde subsidies voor biomassacentrales die al gebouwd zijn, dient overleg plaats te vinden over intrekking van subsidie met schadevergoeding.  Dergelijk overleg dient ook plaats te vinden voor de bijstook van biomassa in de vier kolencentrales.
 3. Indien het budget voor een toegezegde subsidie niet tijdig is opgemaakt dient geen verlenging te worden vergeven van de termijn zoals nu gebruikelijk is.

Emissienormen van biomassacentrales veel te ruim en in strijd met de wettelijke verplichting tot toepassing van Best Beschikbare Technieken

Dit leidt lokaal tot grote problemen van omwonenden (Oldambt, Ede, etc.) Wat betreft de bestaande biomassacentrales dienen emissienormen aangescherpt te worden. De norm voor stofuitstoot dient maximaal 2 mg/Nm3 en voor stikstofoxiden (NOx) maximaal 70 mg/Nm3 te bedragen. Dit is ook van belang om de stikstofcrisis op te lossen. 

Vergunningplicht voor biomassacentrales

Nu zijn centrales < 15 MW vrijgesteld van vergunningplicht waardoor vaak ook nat hout wordt gestookt. Alle biomassacentrales > 0,5 MW dienen vergunningplichtig te worden. Ook dient continue monitoring van stof en NOx verplicht te worden. 

Wat kun jij doen?

Stap over naar een stroomleverancier zonder biomassa in zijn pakket. Kijk op:

https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier

De leveranciers met een 10,0 hebben geen houtstook in hun pakket:

 

Voor ASN-rekeninghouders: ASN financieert veel biomassacentrales, vraag ASN om daarmee te stoppen. Idem Nationaaal Groenfonds.

ASN financiert bijvoorbeeld de biomassacentrales van AEB Amsterdam en in Andijk.  

Zie ook: https://www.ed.nl/brabant/procedure-tegen-23-biomassacentrales-in-brabant~a8568e79/

Ook: https://www.biomassmurder.org/news.html

 

Opnieuw beroep ingesteld tegen sjoemelvergunning biomassacentrale Vattenfall

Strijd tegen rampzalig biomassaproject van Vattenfall in Diemen gaat door

Vattenfall, bekend van de STER reclame die met bloemenweides aangeeft te streven naar 100% duurzaamheid en die binnen één generatie fossielvrij wil zijn. Tot zover de reclame. Hoe zit het werkelijk met de duurzame ambities van Vattenfall?

MOB heeft samen met Comité Schone Lucht opnieuw beroep ingesteld tegen de nieuw te bouwen biomassacentrale van Vattenfall in Diemen met een vermogen van 120 MW, de grootste biomassacentrale van Nederland. Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Hierin is door Vattenfall fors met cijfers gegoocheld om de vergunning te krijgen.

De provincie Noord-Holland gaat niet alleen mee in het gegoochel met de stikstofcijfers maar heeft ook nog tenminste drie belangrijke aanvullingen geaccepteerd nadat de termijn voor inspraak was gesloten. Hierop kon dus niet meer worden ingesproken. De provincie wil de biomassacentrale in Diemen blijkbaar graag gebouwd zien. Een goed voorbeeld van onbehoorlijk bestuur dat de rechter hopelijk zal gaan afstraffen. 

Conclusie: als je echt duurzame energie wilt in je huis dan kun je beter afstappen van energie van Vattenfall.

Persbericht m.b.t. biomassacentrale Vattenfall

Beroepschrift tegen sjoemelvergunning Vattenfall

Vereniging Natuurmonumenten heeft zich aangesloten bij ons beroepschrift:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurmonumenten-steunt-procedure-tegen-natuurvergunning-biomassacentrale-diemen

 

PBL-rapport over biomassa slaat de plank volledig mis 

MOB is ook om input gevraagd. Helaas was PBL alleen op zoek naar meningen, niet naar feiten c.q. onderzoeksresultaten van wetenschappers

Wat is er met PBL aan de hand? Hoezo biomassa onmisbaar voor klimaatemissie aanpak? Als je het boekhoudkundig bekijkt wel ja. In de praktijk zal dit alleen maar leiden tot meer CO2-emissie en versterking van opwarming van de aarde.

Is dit een opzet om een lang proces in te  gaan om gezichtsverlies van de regering tegen te gaan vanwege verkwisting van miljarden aan subsidies?

PBL negeert gewoon het inzicht - dat we nu wel hebben en in 1994 (IPCC) niet - dat de CO2-emissie voor biomassastook niet meer op tijd kan worden opgenomen door nieuw aangeplant bos. Immers, de CO2- opname begint pas echt na circa 20 jaar en kost gemiddeld 80 jaar!. Verder is de CO2-emissie per GJ hoger dan bij steenkool en per kWh stroom zelfs veel hoger. PBL kan toch niet ontkennen dat we nog maar 10 jaar hebben en dan moet de feitelijke CO2 emissie in Nederland 49% lager zijn dan in 1990. Sommige kantelpunten voor het klimaat zijn immers nu heel nabij. De oude argumenten tegen biomassa waren al genoeg en worden benoemd, maar de nieuwe werkelijkheid over biomassa en CO2-emissie die niet meer op tijd kan worden opgenomen door het aangeplante bos, door de naderende kantelpunten worden compleet genegeerd.

Het planbureau adviseert onafhankelijk te onderzoeken in hoeverre sprake is van misstanden, zoals kappen van natuurlijk bos of tot pellets vermalen van hele bomen. Strengers: „Hoe structureel gebeurt dat nu? Eigenlijk kom je daar niet goed uit.” Ook: "Het gebruik van biomassa moet hoe dan ook aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen, waarbij internationale klimaatdoelen niet ter discussie worden gesteld".

Hoe vaag wil je het hebben?

EASAC en KNAW rapporteerden eerder dat biomassastook een misplaatste manier is om aan klimaatdoelen te voldoen. Het gaat niet werken vanwege de "CO2 schuld" bij houtstook. EASAC sprak zelfs van perverse subsidies. De wetenschap is dan toch erg duidelijk lijkt ons. 

De Telegraaf meldde recent dat ruim 90% van haar lezers tegen biomassastook is.

Er moeten massaal bomen worden geplant, niet gekapt. Dus hoezo duurzaamheidseisen aan biomassa?

De enige goede weg vooruit is om subsidie op houtstook onmiddellijk te schrappen.

Zie:  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/29/bomen-stoken-in-centrales-waanzin-a3982185

 

Nieuwe vergunningen voor biomassacentrales zorgen voor méér stikstofuitstoot

https://www.groene.nl/artikel/nieuwe-vergunningen-voor-biomassacentrales-zorgen-voor-meer-stikstofuitstoot

 

Landelijke antibiomassa actie, zie:

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland

Omwonenden van biomassacentrales ademen onnodig veel fijnstof en NOx in uit biomassacentrales

Onnodig ruime vergunningnormen voor stikstof van biomassacentrales belemmeren het oplossen van de stikstofcrisis

Vergunningnormen voor stikstofemissies van biomassacentrales kunnen met een factor 3-5 omlaag. Pas in 2022 wil het kabinet met scherpere normen voor de uitstoot komen. Die aanscherping zal dan alleen gaan gelden voor nieuwe centrales zodat het de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd wordt. Als gevolg daarvan zullen de komende 10 jaar omwonenden van biomassacentrales onnodig worden blootgesteld aan fijnstof en NO2 (stikstofoxiden). Deze situatie is dan ook flagrant in strijd met het nationale Schone Lucht Akkoord en blokkeert economische ontwikkelingen.

MOB heeft een  advies gestuurd naar de commissie Remkes m.b.t. de veel te ruim vergunde NOx- en stofnormen van biomassacentrales. Ook kunnen de NOx-normen van de kolencentrales, al dan niet mede draaiend op houtstook, flink omlaag. De essentie van het advies is dat de stikstofnormen (NOx) in het Activiteitenbesluit voor alle centrales (groot en klein) veel te ruim zijn. Voor kleinere centrales is dit een factor 3-5. Onder meer uit de site van Infomil (site van overheid zelf) blijkt dat dit bewust is gedaan om biomassastook te faciliteren. De emissienormen in het Activiteitenbesluit voor NOx en stof van alle biomassacentrales zijn zwaar gedateerd en voldoen evenmin aan de wettelijke eis tot toepassing van tenminste Best Beschikbare Technieken, zoals voorgeschreven in de wet.

Net als in het PAS-dossier houdt het kabinet zich ook hier weer niet aan de Nederlandse noch aan de Europese wetgeving. Nu gaat het om de emissienormering in het Activiteitenbesluit. Dit bypassen van de wet lijkt structureel te zijn bij dit kabinet.

Zie: PersberichtBrief aan commissie Remkes , PersberichtEdeBiomassacentrale

Ook: https://www.parool.nl/columns-opinie/houtverbranding-in-biomassacentrales-is-totaal-niet-duurzaam~b4108a1a/

Ook:  https://www.foodlog.nl/artikel/ede-moet-handhaven-op-bosgestookte-stadsverwarming-eist-mob/

 

RWE mag volgens de nieuwe vergunning voor houtstook 1,5 miljoen kg/NOx en 50.000 kg NH3 (ammoniak) per jaar gaan uitstoten.

Stikstofdepositie als gevolg van biomassastook in de oude afgeschreven kolencentrale van Amer/RWE te Geertruidenberg doet de depositievermindering door de nog in te voeren snelheidsbeperking in het hele land grotendeels teniet. De kansen voor vliegveld Lelystad worden er ook niet beter op.  En het kost de belastingbetaler ook nog eens € 1,7 miljard. Zitting rechtbank op 7 april 2020.

Is er eigenlijk nog wel regie in het stikstofdossier?

Samenvatting

 1. In USA, Canada en de Baltische landen wordt bos voor onder andere houtpellets en houtchips gekapt met negatieve gevolgen voor habitats en vandaar ook een negatieve invloed op biodiversiteit;
 2. Het gaat om een zwaar gesubsidieerde kap van een equivalent van circa 20.000 voetbalvelden per jaar, 29.000 bomen/dag, 21 bomen per minuut: 2,5 miljard kg/jaar;
 3. Met vervuilende schepen wordt dit naar de Amercentrale in Geertruidenberg vervoerd;
 4. g.v. verbranding in de RWE centrale neemt de CO2-emissie van de centrale fors toe (20% meer dan bij kolenstook). De extra CO2 zorgt daarmee voor een versnelling van de opwarming en versterking van de klimaatcrisis;
 5. De voorgenomen snelheidsverlaging op de snelwegen wordt (groten)deels door deze vergunning teniet gedaan;
 6. Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie uit de 175 m hoge schoorsteen van RWE/Amer getroffen. De belasting op de Biesbosch is circa 8 mol/ha/jaar. Op het Naardermeer 1 mol/ha/jaar. Op Duinen Vlieland/Terschelling/ Ameland /Schiermonnikoog zelfs nog 0,43 mol/ha/jaar.
 7. Het kabinet subsidieert deze vorm van ecologische waanzin met een subsidie van € 1,7 miljard;
 8. Er is kennelijk geen enkele vorm van afstemming geweest over deze vergunning met LNV/het kabinet;
 9. De negatieve consequenties van biomassa worden steeds meer duidelijk en ook door “Europa” erkend. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid gewoon doorgaat met grote biomassaprojecten, die in alle opzichten schadelijk zijn en waaraan miljarden aan belastinggeld wordt verspild.

Klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, beschikbare stikstofdepositieruimte voor boeren gaan erop achteruit. De enige die wint is RWE vanwege de subsidie die meer dan 1000% bedraagt van de waarde van de oude en op dit moment al lang afgeschreven naar biomassastook omgebouwde kolencentrale uit 1993.  

Zie persbericht: PersberichtRWEGeertruidenbergBiomassa

Beroepschrift: BeroepschriftRWEBiommassaGeertruidenberg

Zie ook: https://www.mo.be/analyse/roemeense-houtkapmaffia-heeft-mij-geruineerd?utm_campaign=daily&utm_medium=newsletter&utm_source=email

Ook: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/om-onze-klimaatdoelen-te-halen-wordt-in-de-vs-het-landschap-volledig-verwoest/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=dmd-eenvandaag&utm_campaign=20200223&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avrotros_dmd_eenvandaag&at_send_date=20200223#at_emailtype=retention&at_medium=email&at_campaign=avrotros_dmd_eenvandaag&at_send_date=20200223

Houtstook is de lifeline van de Nederlandse kolencentrales

De Nederlandse overheid heeft ruim € 11 miljard uitgetrokken voor het stoken van biomassa, grotendeels hout, in kolencentrales én in biomassacentrales of biomassawarmtecentrales. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering verder versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belastingbetaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE, Uniper en Engie (nu Riverstone) die hiervan profiteren. 

We maken ons terecht zorgen over de branden in de Amazone, maar we vergeten dat Amerikaanse en Baltische bossen branden in onze kolen en biomassacentrales.

Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaatkillers!

Klimaatverandering is een urgent gevaar dat nu actie vereist. Regering, voer het Urgenda vonnis uit zonder te bouwen op houtstook!

Zie: https://www.mo.be/analyse/roemeense-houtkapmaffia-heeft-mij-geruineerd?utm_campaign=daily&utm_medium=newsletter&utm_source=email

Voor een goede evaluatie van de situatie in Gelderland, zie: https://www.thijsdelacourt.nl/

Verstoken van biomassa een doodlopende weg

De Nederlandse overheid heeft ruim € 11 miljard uitgetrokken voor het stoken van biomassa, grotendeels hout, in kolencentrales én in biomassacentrales. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering alleen maar versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belasting betaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon snel af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de enorme vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE, Uniper en Riverstone (voormalig Engie) die hiervan zullen gaan profiteren. 

Biomassa is daarmeede lifeline van de Nederlandse kolencentrales. Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaat killers!

Verontrustend zijn de branden in de Amazone. Echter, Amerikaanse, Canadese en Baltische bossen worden verstookt in onze kolencentrales. Dit moet stoppen. 

Wij roepen alle huishoudens en andere energiegebruikers op om energie van RWE, Uniper, en Riverstone te boycotten en over te gaan op een andere energieleverancier. 

Grootschalig verstoken van biomassa leidt tot ongewenste effecten op biodiversiteit.

 • Nederland zet grootschalig in op biomassaverbranding. Boekhoudkundig gaan we erop vooruit. Echter, dit leidt in de praktijk tot versnelde/hogere CO2-emissie.
 • Nu al bereiken ons signalen vanuit zowel USA, Canada, Oost Europa over het kappen van (ook) oerbossen ten behoeve van gesubsidieerde stook van hout.
 • Grootschalige versnelling van reductie van biodiversiteit.
 • Ook als overgang niet te rechtvaardigen, zie advies van KNAW en EASAC van vorig jaar.
 • Veel landen denken hiermee een makkelijke “oplossing” te hebben gevonden.
 • In Nederland veel nieuwe initiatieven naast bestaande zoals de BMC van Cuijk, HVC, Purmerend, etc. Nieuw: ENECO Utrecht, Den Bosch,etc.
 • Er zijn te veel initiatieven voor te weinig Nederlands hout. Binnen enkele jaren zal de Veluwe ontbost kunnen zijn! Dus moet de biomassa van buiten Nederland komen.
 • Kostprijs van energie van wind op zee is nog steeds aan het dalen. Verwacht wordt dat prijzen nog verder zullen dalen.
 • Prijs van biomassa/hout zal stijgen, hetgeen zal leiden tot overexploitatie van bossen, problemen m.b.t. biodiversiteit, ongewenste marktverschuiving, verdringing, en zelfs stilleggen van BMC’s door onrendabel worden en/of faillissement, vergelijkbaar met wat we nu zien bij co-vergisters.
 • Wat gaat er met de warmtenetten gebeuren als de centrale wordt stilgelegd als het financieel niet meer uit kan door oplopende prijzen voor biomassa/hout?
 • Warmtenet is veelal een achterhaald concept. Gasloze, energie neutrale huizen zijn de toekomst, zonder warmtenet. Nu nog een warmtenet verder uitbouwen is investeren voor het verleden. Is alleen een optie ingeval van geothermie en grootschalige warmtepompen, en eventueel dichtbij grote bronnen van restwarmte.

 Belastingbetaler is al lang begonnen met betalen voor klimaatadaptatie

In heel Europa lopen projecten om landen beter voor te bereiden op de aan de gang zijnde klimaatverandering. een goed voorbeeld is de Waalverbreding in Nijmegen. Dit project, dat circa een half miljard euro kostte, is bedoeld om de grotere water volumina als gevolg van klimaatverandering sneller af te kunnen voeren. De “flessenhals” bij Nijmegen is daartoe weggehaald. In Nederland gaan veel meer projecten worden uitgevoerd om te anticiperen op zwaardere buien en daardoor grotere waterafvoer, die in korte tijd moet kunnen worden weggewerkt.

De haalbaarheid van een beperkingtot 2 graden verhoging van de temperatuur is al lang een gepasseerd station. Je moet je eens voorstellen wat het Nederland gaat kosten als de zeespiegel met bijvoorbeeld 3 meter gaat stijgen. De kosten voor dijkaanleg en versterking zullen dan stijgen tot astronomische hoogten als dat technisch al mogelijk zou zijn. Wellicht zal dit gaan leiden tot het opgeven van delen van Nederland en verhuizing van de bevolking. Hoe klinkt dat: Utrecht aan zee?

De belastingbetaler draait sowieso op voor de miljarden subsidie voor grotendeels de kolencentrales. 

Onze conclusie is dat de belastingbetaler nu ook al zonder het te weten  betaalt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken door adaptatie, nog afgezien van de gezondheidsschade voor dezelfde belastingbetaler en zijn/haar gezin als gevolg van luchtverontreiniging afkomstig van vooral kolengestookte centrales.  

Hoe nu verder?

Er ligt een klimaatakkoord. Dit is wel  een smalle basis, maar bij lange na niet genoeg om alsnog 25-40% reductie te halen. Kolencentrales zijn gigabronnen van CO2. Drie oude kolencentrales zijn dicht gegaan. Echter, netto is er door de nieuwe centrales een toename van opwekcapaciteit van kolenstroom. De regering dient alle Nederlandse kolencentrales, ook de nieuwe zo speodig mogelijk te sluiten. Er is genoeg capaciteit om periodes zonder zon en windstiltes te overbruggen. In plaats daarvan dient het wind- en zonprogramma fors te worden opgeschaald. Tegelijkertijd dient ook energiebesparing een veel grotere impuls te krijgen in plaats van het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Het is een illusie om te denken dat met het bijstoken van biomassa CO2-winst te halen is zoals de Koninklijke Academie van Wetenschappen recent nog heeft gerapporteerd. Stop dat geld in energiebesparing, dan is de waarde van die investering over 10 jaar nog intact.  Als dat wordt besteed om bijstoken van biomassa in kolencentrales te subsidiëren dan zijn we over 10 jaar dat geld kwijt en houden alleen we alleen uitgedunde en vernielde bossen over.

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Daarom onze oproep aan alle Nederelandse huishoudens:

Stop daarom met afnemen van energie van bovengenoemde klimaat killers!

Twee gezinnen op IJburg geven het goede voorbeeld, zie:

https://www.parool.nl/amsterdam/uit-protest-tegen-biomassa-stoppen-deze-ijburgers-met-stadsverwarming~b58f7315/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

Nederland hekkensluiter in Europa: uIt de onderstaande tabel blijkt dat Nederland ver achter ligt bij de meeste Oost-Euopese landen en zelfs bij landen als Griekenland en Portugal:

 Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Regering, voer het Urgenda vonnis uit!


Lees meer

Deze pagina is 166360  keer bekeken!

 

 

In Engeland overlijden tot 36.000 mensen per jaar aan luchtverontreiniging

"Ecodesign" houtkachels produceren 450 keer meer giftige luchtverontreiniging dan centrale verwarming op gas, volgens nieuwe gegevens die zijn gepubliceerd in een rapport van Prof. Chris Whitty, de Chief Medical Officer voor Engeland. Oudere kachels, die nu niet meer mogen worden verkocht, produceren 3700 keer meer, terwijl elektrische verwarming niets produceert, aldus het rapport.

  

Bouw van tweede biomassacentrale van SVP in Purmerend afgeblazen

Na 3 jaar procederen stopt gemeente Purmerend met project voor tweede biomassacentrale. De natuurvergunning was nog gebaseerd op het PAS, dat in mei 2019 door de Raad van State onverbindend is verklaard. de gemeente heeft risicovol belang van 120 miljoen in bedrijf SVP. Het warmtenet op houtstook zou wel eens heel duur kunnen gaan worden voor de inwoners.

 

Jaarlijks circa 2.700 sterfgevallen in Nederland door houtstook

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 2.700 mensen door houtstook: het verbranden van hout in kachels, open haarden en vuurkorven. Daarnaast overlijden hierdoor naar schatting jaarlijks 10 kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 12 maanden. Dit is af te leiden uit nieuwe data van het RIVM, CBS en de Wereldgezondheidsorganisatie. Zie hier en hier. Verder ook hier.

 

Waar komt de dioxine deken over ons land vandaan?

Er ligt een deken van houtrook over ons land met als gevolg ruim 7 doden per dag. Bij houtstook komen ook extreem giftige dioxinen en furanen vrij, die ook natuurgebieden worden gevonden. Is er een relatie met houtstook? Wie heeft tijd om dit uit te zoeken?

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2358991-vlees-van-paarden-oostvaardersplassen-besmet-met-dioxine

 

Biomassacentrale Veolia incontinent

Weer een biomassacentrale die met miljoenen subsidie/belastinggeld lucht en water verziekt en daarmee nog wegkomt ook. Met miljoenen gesubsidieerde biomassacentrale van Veolia in Arnhem stoot 10 keer te veel ammoniak uit naar de lucht. Verder is 3.000 kg ammoniak per ongeluk de rivier ingestroomd. Een typisch gevalletje van incontinentie. Omgevingsdiensten zitten weer te slapen. Zie ons verzoek tot stillegging van de centrale.

 

Chemieconcern SABIC te Bergen op Zoom wil bossen gaan stoken voor stoomproductie

MOB heeft mede namens een aantal Brabantse milieu- en natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming voor de nieuwe houtgestookte biomassacentrale van chemieconcern SABIC te Bergen op Zoom.

 Chemieconcern SABIC te Bergen op Zoom heeft in de natuurvergunning maar liefst een latente ruimte heeft van ruim 800 ton NOx, die het zelf op kan vullen of verkopen. Daar past de geplande biomassacentrale  met 110 ton NOx/jaar gemakkelijk in. Wel zeven houtstookinstallaties in of een nieuwe kolencentrale passen daar in.

Net zoals bij de afgifte van de natuurvergunning voor de bijstook van biomassa in de RWE Amercentrale  geldt ook bij deze vergunning dat er op papier geen stikstoftoename is. In werkelijkheid is er wel degelijk een toename van de stikstofdepositie op al overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit is volgens de milieuorganisaties zonder meer strijdig met de Europese Habitatrichtlijn.” 

De biomassacentrale heeft een vermogen van 90 MW (megawatt) en zal jaarlijks 175.000 ton houtpellets verbranden. Dat komt neer op de jaarlijkse kaalkap van een bos van 4 bij 4 km. Aangezien Nederland deze hoeveelheid niet heeft moet deze geïmporteerd worden. Transport vanuit het buitenland zal per schip naar de haven van SABIC Bergen op Zoom plaatsvinden.  

Zie: Bedrijven maken gebruik van stikstofrechten uit het verleden: hoe kan dat?

Zie ook Natuurvergunning biomassacentrale onder vuur

 

Gentse biomassacentrale van Engie/Electrabel krijgt geen toelating om 1,5 miljoen ton hout uit Rusland, Chili en Canada in te voeren. Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) verbiedt de import

Rodenhuize is met 215 megawatt de grootste biomassacentrale van ons land. En hoewel het op Europees niveau erkend wordt als hernieuwbare energie, rijzen – zeker gezien de klimaatopwarming – steeds meer vragen bij het verbranden van hout voor energie. De voorbije jaren gingen verschillende biomassacentrales daarom dicht of kwamen er niet, maar de vorige Vlaamse regering besliste in 2018 om Rodenhuize toch nog vijf jaar subsidies te geven. De groenestroomcertificaten zijn goed voor tientallen miljoenen euro’s per jaar.

“Als we in Vlaanderen bossen beschermen en planten, kunnen we toch moeilijk toestaan om zonder pardon de taiga in Rusland kaal te kappen om in onze achtertuin op te stoken?"

Nu ons kabinet nog!!!

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211226_98291849?utm_source=android

 

Toch opnieuw een natuurvergunning voor een tweede biomassacentrale in Purmerend?

De stad Purmerend verbrandt in een grote biomassacentrale van 44 MW hout dat door Staatsbosbeheer uit de Nederlandse bossen wordt gesloopt. Dit smaakt kennelijk naar meer. De stad wil er nog een biomassacentrale van 15 MW bij gaan bouwen. Voor de bouw en exploitatie van een tweede centrale is eerder een natuurvergunning op afgegeven op 6 mei 2019. Deze vergunning is op verzoek van MOB vernietigd als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 1 september 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1938).

Nu is een natuurvergunning aangevraagd voor de tweede centrale op grond van intern salderen met de 44 MW centrale. Ondanks dat de Raad van State in september heeft uitgesproken dat de nieuwe centrale een aparte installatie is en een aparte omgevingsvergunning nodig heeft presteert de provincie het om een ontwerpbeschikking op te stellen op basis van INTERN salderen. Dan hoef je niet af te romen….

Verder wordt er ook geknoeid met virtuele ammoniakemissies die nooit hebben bestaan en nu ineens omlaag gaan. Was bij Amer ook het geval en in talloze andere zaken. 

Op papier neemt de stikstofdepositie niet toe. In werkelijkheid neemt de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wel degelijk toe met circa 0,12 mol/ha/jaar. Idem voor de depositie van SO2.

Dit is geen kwestie van domheid maar van kwade opzet. Je zou het ook fraude kunnen noemen.

Kortom: de stikstofzwendel rond Schiphol, Lelystad Airport, Amercentrale, Olam Cocoa en vele andere bedrijven lijkt eerder regel dan uitzondering.

Hoe dan ook: zo gaat Nederland het regeerakkoord niet halen wat betreft de reductiedoelstelling voor stikstof.

Wat de betreft de aanvraag: die dient alsnog te worden geweigerd.

 

Gemeente Nijmegen organiseert houtstook cursussen 

Het verslag van een deelnemer aan de cursus, gestuurd naar de gemeenteraad van Nijmegen

Geachte raadsleden,

Ik mail u naar aanleiding van het volgende.

Donderdagavond 2 december 2021 heeft de gemeente Nijmegen n.a.v. een campagne om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren een stookcursus gegeven aan belangstellenden.

Omdat stoken en verbeteren van de luchtkwaliteit niet samen gaan werd de cursus ook bezocht door mij en een aantal houtstook gedupeerden verenigd onder de actiegroep "Stop Houtrook Nu".

De "stookdocent" die zelf een handel heeft in houtkachels heeft echter andere belangen, en kan via deze cursus bovendien reclame maken voor hout en houtkachels. En dat was ook precies wat er gebeurde.

Bij aanvang van de cursus werd door de "stookdocent" direct te kennen gegeven dat kritische vragen niet welkom waren. De 81 jarige mevrouw T.J. (die overigens onafhankelijk van ons deelnam aan de "cursus") werd hierbij door de docent op een onbeschrijflijk respectloze en onbeschofte manier verzocht te vertrekken. Mevrouw J. had zelfs nog geen woord gesproken, maar blijkbaar was de "stookdocent" van haar aanwezigheid niet gediend. Dit gold overigens ook voor ons, we waren gewaarschuwd. 

Op vragen van ons over de fijnstof uitstoot, de geldigheid van de stook methode, wat emissie is, kon of wilde hij geen antwoord geven. Verder wilden we graag weten waar de "stookdocent" zijn kennis vandaan haalt en op welke rapporten hij e.a. baseert, maar ook hierop geen antwoord.

Wel werden wij telkens na het stellen van een "kritische" vraag verzocht te vertrekken.

De NHK mag blijkbaar onder het mom van verbetering van de luchtkwaliteit de grootste onzin verkopen met steun van de gemeente, terwijl de buren, die ziek worden omdat ze naast deze stinkende kachels wonen, op een schofferende manier worden uitgesloten van elke discussie.

Dit deed de sfeer vanzelfsprekend geen goed. Het constant weigeren van vragen leidde tot consternatie, waardoor er op een gegeven moment mensen werden geblokkeerd of uit de teams meeting werden verwijderd. Een beschamende vertoning die je wel zou verwachten in een dictatuur, maar niet in democratisch Nederland.

Van de naar schatting 17.800 houtstokers in Nijmegen hadden zich overigens maar 27 personen aangemeld voor de cursus. Ik vraag me dan ook af hoe de gemeente met deze campagne via een "dubieuze onwetenschappelijke" methode de luchtkwaliteit in Nijmegen wil verbeteren en denkt gedupeerden daarmee te helpen.

23% van de fijnstof uitstoot is afkomstig van houtkachels en volgens Emeritus Hoogleraar Bert Brunekreef van de Universiteit Utrecht geeft houtstook veel luchtverontreiniging.

“Het stoken van biobrandstoffen voor energieopwekking en ruimteverwarming is een inefficiënt en primitief proces waar je vanaf moet”, zegt Brunekreef. “Dit vraagt de komende jaren om een oplossing.”

 Zie link naar onderstaand artikel

https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2021/10/28/verminderen-ultrafijnstof-vergt-vooral-terugdringen-van-de-verbrandingsprocessen

Als de gemeente serieus werk wil maken van het verbeteren van de luchtkwaliteit, dan moeten emissies zodanig gereduceerd worden dat er voldaan kan worden aan de nieuwe WHO norm, en dat gaat met geen enkele houtkachel lukken. We moeten hier dus zo snel mogelijk van af. Stoken en stookcursussen zijn een slecht advies. Stookcursussen horen derhalve misschien thuis in de winkel van de kachelverkoper maar zeker niet bij de gemeente.

Laat de Nijmegen hier dan ook mee stoppen en verder gebruik van houtkachels ontmoedigen of zo nodig verbieden.

Hoogachtend

.....

 

Nederlandse CO2-uitstoot door biomassa stijgt met 16 procent

Sinds 2016 is het gebruik van biomassa voor de energievoorziening verdrievoudigd. De CO2-uitstoot hiervan wordt niet meegeteld bij Nederlandse emissies. Hoe lang houdt het kabinet deze zwendel nog vol?

https://nos.nl/artikel/2407849-cbs-co2-uitstoot-door-biomassa-stijgt-met-16-procent

 

 

Biomassacentrale van Beijerink in Waddinxveen van de baan

In  Waddinxveen is de bouw van drie biomassacentrales gepland t.b.v. verwarming van kassen. Dankzij juridische procedures heeft één van de initiatiefnemers zich nu teruggetrokken. Proficiat omwonenden. Nu de andere twee nog!

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/23183/beijerinck-trekt-stekker-uit-biomassacentrale

 

Houtstook doodt mensen

In Europa verslechtert de luchtkwaliteit als gevolg van houstook. Het Europese Milieu Agentschap EEA: ”Daarentegen namen de direct in de lucht vrijkomende fijnstof (PM) en de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) toe door de toename van de verbranding van biomassa sinds 2005. PM 2,5 nam toe met 11 %, PM 10 met 7 % en VOS met 4 % “, zie:

https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/renewable-energy-in-europe-key

Zie ook: https://www.linda.nl/nieuws/gezond/luchtvervuiling-jaarlijs-zeven-miljoen-doden-who/

Of: https://www.luchtfonds.nl/algemeen/vollenbroek-overheid-schuldig-aan-gezondheidsschade/

Ook in de geplunderde gebieden vallen doden:

https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/04/biomass-plants-us-south-carbon-neutral

 

Houtstook op Prinsjesdag

Het moet afgelopen zijn met subsidie voor biomassa, vindt Partij voor de Dieren-fractieleider Esther Ouwehand. Dit jaar draagt ze een gekapte boom als hoge hoed. Zie:

https://www.gelderlander.nl/politiek/gekapte-boom-als-hoed-esther-ouwehand-maakt-statement-tegen-biomassasubsidies~af71d0fc/

 

Gaat het lukken om 3x15 MW houtstook in Waddinxveen te verijdelen? 

Ontwikkelaar Wayland en lokaal groenrecyclingbedrijf Wagro zagen kansen in biomassa en maakten plannen om drie centrales te bouwen in Waddinxveen. Jaren later kantelde de publieke opinie. Meerdere rechtszaken, honderden bezwaren, duizenden manuren en miljoenen euro’s verder is er nog steeds geen biomassacentrale gebouwd. Lees hier het hele verhaal, van 2006 tot nu.

https://www.hartvanwaddinxveen.nl/nieuws/algemeen/22827/biomassa-in-waddinxveen-van-droombeeld-tot-drama

Inmiddels zijn de toegezegde subsidies ter waarde van € 161.000.000 ingetrokken. Ook hierover wordt nog geprocedeerd. 

Ons advies: ga een klimaatneutrale kas bouwen zonder houtstook of gasstook!

 

 

Ecocide van bossen als gevolg van biomassaverbranding c.q. houtstook

Van 2012 tot 2020 is de verbranding van houtpellets voor energieopwekking in Europa verdubbeld van 15 naar 30 miljoen ton per jaar. De winning van hout voor houtpellets vindt plaats door industriële kaalkap van bossen. Daarbij worden in praktijk ook natuurlijke bossen gekapt en omgezet in houtakkers.

Zie: https://www.stopecocide.earth/guest-blog/ecocide-due-to-biomass-burning#Nederlands

 

Vergunningen van houtstookcentrale van Vattenfall/Diemen niet vernietigd door rechtbank

De vergunningen voor de houtstookcentrale van Vattenfall/Diemen zijn niet vernietigd door de rechtbank ondanks dat de feitelijke stikstofdepositie op bijvoorbeeld het Naardermeer wel toeneemt.

De rechtbank komt tot deze uitspraak omdat op grond van een recente wetswijziging bedrijven alleen nog maar hoeven aan te tonen dat ze binnen de vergunde stikstofuitstoot van een oude bestaande vergunning blijven. Omdat Vattenfall in het verleden veel te veel stikstofruimte heeft gekregen profiteert het bedrijf daar nu dus van. Wij zien op dit moment heel veel van dit soort vergunningen passeren. 

Echter, zoals Investico vorige week heeft laten zien is er sprake van circa 30 miljoen kg latente c.q. nu niet gebruikte stikstofruimte. Bestaande bedrijven mogen binnen dus nog fors uitbreiden. Dit betekent echter wel dat er voor nieuwe bedrijven geen stikstofruimte beschikbaar is. Dit geldt dan ook voor de bouw van nieuwe woningen en wegen.

LNV liet vorige week weten dat dit een onbedoeld effect is van de bovengenoemde recente wetswijziging. Zie ook: 

https://nos.nl/artikel/2383625-probleem-op-formatietafel-stikstofregels-houden-vergroening-tegen

Dit NOS-artikel is in zoverre juist dat deze 30 miljoen kg nu niet benutte stikstofruimte de bouw van  nieuwe bedrijven c.q. elke vorm van nieuwe stikstofuitstoot, zoals woningbouw, etc. zal blokkeren.

MOB gaat bij de Raad van State beroep instellen tegen de uitspraak.

 

Houtstook een ramp voor klimaat én luchtkwaliteit

Sterfte als gevolg van houtstook hoger dan aantal verkeersdoden?

Prof. Dr. Lars Hein van de universiteit Wageningen schatte in 2018 het aantal doden als gevolg van houtstook destijds al  tussen 900 en 2.700 per jaar. Vergelijk dit met het aantal verkeersdoden in 2019 van 661...

Volgens het Longfonds zijn 750.000 mensen met een longziekte regelmatig benauwd door houtstook. Sinds 2018 zijn er veel houtkachels en biomassacentrales bijgekomen. Volgens RIVM is houtstook verantwoordelijk voor bijna 25% van alle fijnstof uitstoot in Nederland.

Zie oook: https://houtrookvrij.nl/2021/01/17/open-brief-aan-omt-en-red-team-c19nl/

Negatieve gezondheidseffecten van houtstook

Volgens het Longfonds is houtrook ongezond voor iedereen.  Houtrook bestaat namelijk uit een gevaarlijke mix van chemische stoffen. Naast CO2 en water bevat houtrook voornamelijk fijnstof (PM10 en PM2,5), anorganische gassen zoals koolstofmonoxide en stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en organische zuren. Deze stoffen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten en in het ergste geval tot vroegtijdig overlijden. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken van hout leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. 

De voorbeelden van negatieve gezondheidseffecten door houtrook zijn talrijk. Het Longfonds geeft aan dat zo’n 750.000 mensen met een longziekte in Nederland regelmatig benauwd zijn door houtstook.  Daarnaast wordt de kans op het ontwikkelen van kanker 12 keer groter geschat bij houtrook dan bij een vergelijkbare hoeveelheid tabaksrook.  Ook veroorzaakt houtstook gezondheidsproblemen bij kinderen en zuigelingen, zoals infecties aan de luchtwegen, ernstige aanvallen van astma en oorontsteking.  Op zeer korte termijn kunnen eveneens gezondheidsklachten ontstaan. Een studie met vrijwilligers die in experimenten enkele uren zijn blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit direct kan leiden tot gezondheidsschade.  Kortstondige blootstelling kan zelfs cardiovasculaire aandoeningen uitlokken.

Het kabinet blijft ook op dit gebeid ernstig in gebreke. Het is zelfs zo dat het kabinet deze ontwikkeling heeft ondersteund door subsidies op houtkachels te verstrekken, die op grote schaal tot problemen leiden m.b.t. gezondheid, burenruzies en ontwrichting van gemeenschappen. Inmiddels is ook bekend dat luchtverontreiniging de gevolgen van een corona infectie verergert.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid. MOB verzoekt gemeenten om de ernstige gevolgen van deze blunder van het kabinet zo goed mogelijk te beperken.

Zie brief van MOB aan een aantal gemeenten: Brief van MOB naar gemeenten

 

Houtstook ook een belangrijke bron van extreem risicovolle stoffen als dioxinen en furanen 

Ook het verbranden van hout in een open haard of kachel, zorgt voor de vorming van dioxines.
 

In Nederland worden geen eisen gesteld noch metingen uitgeveord aan hooutstookinstallaties, ook niet aan grote ovens.

Zie: http://boswacht.be/2018/09/11/dioxines/

 

B&W van Amsterdam verleent zichzelf voor vergunning voor bouw van Biomassa Energie Centrale (houtstook) van AEB

Uit de onderstaande zienswijze blijkt dat B&W van Amsterdam aan zichzelf vergunning verleent voor de bouw van de BEC, die straks ook roofhout uit het buitenland zal moeten gaan importeren omdat er in Nederland onvoldoende snoeihout aanwezig is om de honderden reeds eerder in Nederland gebouwde biomassacentrales te voeden.

Overigens in de centrale al een half jaar in bedrijf met overschrijding van de ammoniaknormen in de natuurvergunning.

Gemeente Amsterdam is hiermee initiatiefnemer en eigenaar van BEC, tevens vergunningverlener, tevens handhavende instanties.  Handig! Mooier kun het toch niet bedenken!

Overigens is dit “duurzame” project gefinancierd door de “groene” ASN-bank.

Is dit een "politieke vergunning" of incompetentie van de Omgevingsdienst? Het laatste houden we niet echt voor mogelijk.

Dus is onze conclusie dat dit een politieke vergunning is. Immers, als het project nu nog zou worden stilgelegd dan lukt verkoop van AEB al helemaal niet meer c.q. zakt de vraagprijs van AEB nog veel verder naar beneden. 

Duidelijk is dat de afgasreiniging volgens de stand der techniek van de vorige eeuw is ontworpen en gebouwd.

Zie: zienswijze op politieke vergunning

 

Actueel: Overstapcampagne: Stap over naar biomassavrije energieleverancier

Essent/RWE ontvangt meer dan € 2 miljard aan subsidies voor houtstook en eist nu € 1,4 miljard extra om te stoppen met steenkool stoken. Dit gaat alle perken te buiten. Vattenfall wil in Diemen nog steeds het grootste bomencrematorium van Nederland bouwen.

U kunt laten zien dat wij dit soort bedrijven in Nederland liever kwijt dan rijk zijn. U kunt dat laten zien door Vattenfall en Essent te boycotten als leverancier, zie overstapcampagne op: https://www.the-fab.org/index.html#overstapcampagne  voor suggesties.

 

Biomassacentrale van AEB Amsterdam een gammele bak met een inferieure afgasreiniging: ‘gereinigde’ rookgassen uit schoorsteen vuiler dan van een afvalverbrandingsinstallatie

Met andere woorden: beter een afvalverbrandingsinstallatie achter je huis dan de biomassacentrale van AEB

De biomassacentrale van AEB is pas een half jaar in gebruik en heeft met een ammoniakemissie van 9.500 kg ammoniak in de tweede helft van 2020 de vergunde emissie met een factor 3,7 overschreden. Ammoniak is extreem schadelijk voor natuurgebieden. Deze overschrijding dient onmiddellijk te worden gestopt. Anders dient de AEB te worden stilgelegd.

Qua emissies scoort de centrale beroerd vergeleken met een moderne afvalverbrandingsinstallatie als REC (Harlingen) maar zeer waarschijnlijk ook vergeleken met de afvalovens van AEB zelf.

Hier is evident geen sprake van toepassing van de wettelijke plicht tot het toepassen van Best Beschikbare Technieken vooral waar het gaat om (1) stofverwijdering ( beroerde stoffilters), (2) NOx-emissiereductie (geen SCR) en (3) zoutzuurverwijdering (geen kalkinspuiting).

De technische configuratie (lay out) van de gasreiniging van AEB is inferieur vergeleken met de gasreiniging van de BMC van Zaandam, de geplande BMC in Diemen, maar zelfs ook vergeleken met de meer dan 10 jaar oude BMC van HVC in Alkmaar.

Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam een biomassacentrale in eigendom heeft én in bedrijf stelt met een inferieure afgasreiniging?

Gemeente/provincie weigeren te handhaven. Gemeenteraad van Amsterdam is in december 2020 onjuist ingelicht door het college. Ook heeft het college cruciale informatie over procesomstandigheden tijdens de metingen achtergehouden. 

Wij hebben om handhaving verzocht. Dit is afgewezen. Zie bezwaarschrift met meer informatie:

Bezwaarschrift van MOB tegen afwijzing van verzoek tot handhaving

 

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Amsterdam Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen.

De brief is aan de CEO`s van de volgende Nederlandse banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Nederlandse banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt,  dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

Zie brief: Oproep aan banken

 

Houtstook leidt tot gezondheidschade bij zowel stokers zelf als bij hun buren

Mensen, wees toch verstandig: houtkachels kunnen het niveau van schadelijk fijnstof in huis verdrievoudigen en tevens ook een gevaarlijke mate van luchtvervuiling in de omgeving veroorzaken. Het gevolg: een verhoogde kans op hartaanvallen, beroertes en longkanker bij volwassenen. Maar ook jonge kinderen zijn de klos vanwege hun grotere gevoeligheid voor fijnstof en kankerverwekkende verbindingen:

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/01/avoid-using-wood-burning-stoves-if-possible-warn-health-experts

Quote: 'Een groeiend aantal onderzoeken toont aan dat luchtvervuiling elk orgaan in het lichaam kan beschadigen, met effecten als hart- en longziekten, diabetes, dementie, verminderde intelligentie en een verhoogde depressie. Kinderen en ongeborenen kunnen er het meest onder lijden'.

 

College van B&W van Amsterdam weigert inzage in meetrapporten biomassacentrale AEB Amsterdam

Op dinsdag 22 december ontvingen wij het volgende bericht:

Geachte heer Vollenbroek, op 30 november 2020 heeft u met een beroep op de Wob verzocht om informatie. U verzocht om openbaarmaking van: 

 1. De meetresultaten van de luchtmonitoring van de in gebruik genomen biomassacentrale AEB te Amsterdam;
 2. Documenten betreffende het regime van de betreffende meetverplichting en de wettelijk bepaling op basis waarvan de luchtmetingen zijn uitgevoerd.

Op 18 december 2020 stuurde ik u het bericht dat u uiterlijk 24 december 2020 een besluit op uw verzoek zou ontvangen.Bij het opstellen van die brief ben ik ervan uitgegaan dat wij  voor 24 december 2020 over de juiste gegevens zouden om een besluit op uw WOB-verzoek te kunnen opstellen. Helaas blijkt dat niet het geval en daarom stuur ik u dit bericht met een toelichting. 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) werkt in het kader van dit Wob verzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Wij hebben van de gemeente vernomen dat ten aanzien van de meetrapporten de er besloten zal worden tot geheimhouding. Gelet op het gegeven dat de gemeente Amsterdam opdrachtgever is van de OD NZKG, geldt die geheimhouding eveneens ten opzichte van de ODNZKG.

Op dit moment ligt het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding bij de wethouders. In verband met het kerstreces is de verwachting dat het besluit tot bekrachtiging van de geheimhouding morgen, dan wel de eerste week van het nieuwe jaar is ondertekend. Zodra deze is ondertekend ontvang ik een afschrift van dat besluit. Op grond van dat besluit kan ik beslissen op uw Wob verzoek.Dit betekent dat het nemen van een concreet besluit op uw verzoek nog even moet worden aangehouden.

Hierbij vraag ik u om op grond van artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) om in te stemmen met een opschorting van de termijn voor het geven van een besluit tot na ontvangst van het besluit van de gemeente Amsterdam. Graag verneem ik per email of u hiermee akkoord bent. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via de a-mail of per telefoon.

Onze conclusie: Het college van B&W van Amsterdam weigert om emissiemetingen van de biomassacentrale AEB bekend te maken. Kennelijk ligt er toch een probleem ondanks het gegeven dat de gemeente beweert dat de gasreiniging voldoet aan best beschikbare technieken. Overigens dateert ons Wobverzoek van 30 september, niet van 30 november.

 

RWE/Amer bij geeft rechtbankzitting toe dat zogenaamde uitstoot van 175.000 kg ammoniak nooit heeft plaatsgevonden (virtueel is) en technisch zelfs niet mogelijk is

RWE heeft voor haar Amercentrale € 1,7 miljard subsidie gekregen voor het stoken van gigantische hoeveelheden roofhout in plaats van kolen. Minister Wiebes houdt nog steeds vol dat dit goed is tegen klimaatverandering. Een "dingetje" is nog wel dat de natuurvergunning (stikstofvergunning) nog niet op orde is. Ook neemt de stikstofdepositie op natuurgebieden toe als gevolg van de houtstook. RWE heeft daarop een witwasbureau opdracht gegeven om een rapport op te stellen waaruit zou blijken dat de stikstofdepositie fors afneemt: ‘Buro Bakker, adviesbureau voor ecologie’ bleek daartoe wel bereid. In het rapport én in de aanvraag om vergunning wordt voor de huidige situatie 175.000 kg ammoniak opgevoerd. In de nieuwe situatie met biomassastook wordt 50.000 kg ammoniak aangevraagd met als fantastisch gevolg dat de ammoniakemissie en dus ook de stikstofdepositie fors daalt. Mooi toch? Tenminste als dit klopt.

Maar wat blijkt nu? RWE heeft nooit ammoniak in significante hoeveelheden uitgestoten in de afgelopen decennia, technisch kan dat ook helemaal niet zoals RWE ter zitting toegaf.

Met NOx is eenzelfde truc uitgehaald door ruim 3.000.000 kg virtuele NOx-emissie op te voeren voor de oude eenheid Amer 8 die al sinds 2016 uit bedrijf is. Bij houtstook in de Amer 9 vervalt die uitstoot zogenaamd. Maar die uitstoot is al in 2016 vervallen! Harde en correcte conclusies zijn:

 1. Door over te gaan van kolenstook op houtstook neemt de stikstofdepositie op natuurgebieden in werkelijkheid toe.
 2. Door extreem hoge niet bestaande ammoniak- en NOx-emissies op te voeren in de oude situatie, en die te schrappen in de nieuwe situatie, gaat op papier de stikstofdepositie omlaag.

RWE moest ter zitting van 29 september toegeven dat RWE nooit relevante hoeveelheden ammoniak heeft uitgestoten. Dit wordt zelfs door RWE ook bevestigd in een emailwisseling van 15 maart 2019 tussen de Omgevingsdienst (provincie) en RWE:

Citaat: “Ammoniak in de rookgassen ontstaat als restemissie vanuit de DeNOx maar addeert zich aan het vliegas en het overige wordt nagenoeg geheel uitgewassen in de ROI waardoor de emissie naar de schoorsteen zeer gering is.

Echter, uit het besprekingsverslag tussen RWE en gedeputeerde Grashoff van 11 december 2019 blijkt dat RWE claimt dat ze over 2013 in totaal 60.000 kg ammoniak zou hebben uirgestoten. Dit is pertinent onjuist zoals uit de jaarverslagen van RWE en de metingen in die jaren blijkt. Een grove leugen dus.

Ons inziens heeft RWE hiermee fraude gepleegd met de vergunningaanvraag. De vergunning is op onjuiste gronden verleend. 

Saillante details:

 1. Als de natuurvergunning niet zou zijn aangevochten door MOB zou RWE nu 50.000 kg ammoniak kunnen verkopen aan andere bedrijven door externe saldering, terwijl RWE nooit ammoniak heeft uitgestoten. Dit ondersteunt onze opvatting dat de recente goedkeuring van het Kabinet tot extern salderen zal gaan leiden tot grootschalige fraude met natuurvergunningen en tot een toename van stikstofdepositie en dus een verdere verslechtering van onze natuur.
 2. Ten tijde van de publicatie van de door MOB aangevochten natuurvergunning van december 2019 toonde de provincie zich apetrots dat het middels onderhandelingen erin geslaagd was de ammoniakemissie van de Amercentrale omlaag te brengen van 175.000 kg/jaar terug te brengen naar 50.000 kg/jaar én RWE zijn uiterste best zou doen om de ammoniakemissies verder omlaag te brengen…, volledig fake dus.
 3. Op ambtelijk niveau was bekend (zie bovenstaande mail) dat de bovengenoemde ammoniakvrachten van 175.000 kg en 50.000 kg fake waren. Toch werd de natuurvergunning op basis hiervan afgegeven. Dus heeft niet alleen RWE de zaak geflest maar ook de provincie? Of hebben ambtenaren het provinciaal bestuur (bewust?) op het verkeerde been gezet? Het lijkt ons het uitzoeken waard. 

 Zie: https://www.ed.nl/brabant/johan-vollenbroek-na-stikstofzaak-volgt-nu-biomassastrijd~a698f2f5/

 

Wie lust er nog stroom/warmte van RWE/Essent/Amercentrale?

 

Opgroep aan Vattenfall en RWE:

Het feit dat Wiebes op een stupide manier doorgaat met subsidie voor houtstook is nog geen reden voor jullie om ecocide te bevorderen. Europese burgers willen dat bossen worden aangeplant, niet opgestookt!

Zie: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27084

Ook: https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/duurzaam-op-papier

 

 

Stukken Baltisch bos opgestookt in Nederlandse biomassacentrales

Ondanks de zogenaamde strenge duurzaamheidseisen die Nederland stelt aan uit de Baltische staten afkomstige biomassa, verdwijnen complete bomen en stukken kaalgekapt bos in Nederlandse energiecentrales. Die verstoken het Baltische hout om de Nederlandse energieproductie te verduurzamen. Zie:

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/money-to-burn/interactive.html

https://www.platform-investico.nl/artikel/hout-uit-kaalkap-beschermde-bossen-voor-biomassa-europese-centrales/

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/06/stukken-baltisch-bos-opgestookt-in-nederlandse-biomassacentrales-a4022756

https://news.mongabay.com/2020/12/eu-renewable-energy-policy-subsidizes-surge-in-logging-of-estonias-protected-areas-commentary/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1607371370

 

Bossen opstoken en daar met belastinggeld ook nog voor betalen?

Minister Wiebes, stop direct met perverse subsidies waarvan vooral de fossiele industrie profiteert met RWE/Essent voorop

Tientallen bezorgde bewonersorganisaties, wetenschappers en binnen- en buitenlandse NGO’s eisen dat Wiebes onmiddellijk stopt met perverse subsidies voor houtstook waarvan vooral fossiele bedrijven als RWE (Essent), Vattenfall, etc. profiteren.  De ondertekenaars van deze brief willen, samen met ruim 22.000 Nederlanders, laten weten dat voor Wiebes, met de begrotingsbehandeling EZK op 4 en 5 november a.s. het moment is gekomen om zich duidelijk uit te spreken in het kader van de SDE+ subsidies voor de inzet van laagwaardige toepassing van biomassa (hout) voor het opwekken van warmte. In de afgelopen 2,5 jaar is duidelijk geworden dat er in binnen- en vooral ook buitenland  structurele misstanden plaatsvinden, ontstaan door het groeiend gebruik van houtige biomassa voor warmte en de financiering daarvan. De verwoesting van biodiversiteit en ecosystemen en de schadelijke effecten van de uitstoot door verbranding op de luchtkwaliteit, aangejaagd door perverse SDE subsidies, zijn onacceptabel.

De brief: Brandbrief aan Wiebes

Zie ook: https://joop.bnnvara.nl/opinies/minister-wiebes-blijft-om-de-hete-brij-heendraaien-bij-biomassa

Zie ook: https://www.telegraaf.nl/nieuws/692178297/we-gaan-toch-geen-bossen-verbranden-met-belastinggeld

Quote uit: 'Hoe je een bos mooi maakt en houdt volgens ‘bosman’ Simon Klingen' op: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-je-een-bos-mooi-maakt-en-houdt-volgens-bosman-simon-klingen~be1a888f/ :

'Dat geldt volgens Klingen overigens ook voor de idee-fixe dat hout stoken klimaatneutraal is, omdat bomen immers weer aangroeien. 'Je moet daar de factor tijd bij betrekken. Wat wij in een paar uur opstoken, heeft honderd jaar staan groeien.'

 

Gaat GroenLinks Groningen toestemming geven voor verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de kolencentrale van RWE?

GroenLinks Groningen lijkt vergunning te gaan geven voor verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de kolencentrale van RWE van jaarlijks 800.000 ton naar 1.600.000 ton houtpellets. Steun ons verzoek aan de GL-gedeputeerde om af te zien van een positief besluit. Mail naar mevrouw Homan als u ons verzoek ondersteunt: n.homan@provinciegroningen.nl.

Brief aan GL-Gedeputeerde Homan van provincie Groningen

Jesse Klaver, dit is strijdig met GL- programma. Of is dat alleen een paperen tijger? Jesse Klaver, hier is leiderschap nodig!

 

Desnoods fraude plegen om biomassacentrale in Waddinxveen gerealiseerd te krijgen?

Wayland Energy Waddinxveen B.V. is vast van plan om een nieuwe biomassainstallatie te gaan bouwen aan de Zesde Tochtweg te Waddinxveen. Deze krijgt een vermogen van 14,99. Waarom niet afgerond naar 15 MW? Simpel: vanaf 15,00 MW is er ook een omgevingsvergunning nodig met daarin voorschriften, heel vervelend. Op deze manier omzeil je dat handig.

Aanvraag om natuurvergunning afgewezen

Jammer voor Wayland: er is wel een natuurvergunning nodig omdat er stikstofoxiden en ammoniak uit de schoorsteen komen. In augustus 2020 is de aanvraag door de provincie geweigerd omdat niet kon worden uitgesloten dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zou toenemen. Sterker nog: die zou flink toenemen. Ook op de Nieuwkoopse plassen, Biesbosch, etc. 

De in 2018 door AAB geraamde emissie bedroeg voor de gebruiksfase:

 • 29.380 kg NOx/jaar
 • 1.010 kg ammoniak/jaar
 • met een depositie van 0,23 mol/ha/jaar.

 De aanvraag is op basis hiervan terecht afgewezen.

 Bijgestelde stikstofemissies

Wayland maakte september 2020 bezwaar tegen de afwijzing. Het voornaamste bezwaar van de door Wayland ingehuurde Leeman Verheijden Huntjens Advocaten is dat volgens Leeman er helemaal geen natuurvergunning nodig zou zijn.

Leeman beweert dit op basis van de volgende door Wayland/AAB bijgestelde emissies in een nieuw rapport (voortoets van 9 oktober 2020) met daarin de volgende data (afgerond) (weer alleen gebruiksfase):

 • 270 kg NOx/jaar
 • 17 kg ammoniak/jaar
 • met een depositie van 0,00 mol/ha/jaar.

Geconcludeerd wordt dat er geen stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden plaatsvindt: “vervolgacties zijn niet noodzakelijk”.

De NOx-emissie is dus in 2 jaar tijd op miraculeuze wijze gezakt van 29.380 kg/jaar naar 269,55 kg/jaar! Minder dan 1%! Een knap staaltje vooruitgang van de techniek, of zou er iets anders aan de hand zijn? 

 Biomassacentrale HoSt in Andijk

Deze bijgestelde getallen blijken gebaseerd te zijn op metingen van maart 2020 aan een houtgestookte installatie van HoSt B.V in Andijk. De emissiemetingen zijn in maart 2020 uitgevoerd door de Luchtmeetdienst van bureau ELM. Alle metingen bedroegen volgens het rapport minder dan 1 ppm (< 2,4 mg/Nm3) bij een wettelijke norm van 145 mg/Nm3. Technisch gezien is dit onmogelijk. Onze conclusie is dat men óf vergeten is om de meters aan te zetten, óf dat er aan schone lucht is gemeten. Zelfs met gasstook inclusief DeNOx zijn deze cijfers onmogelijk.

 Conclusie

Wayland is kennelijk bereid om in de aanvraag om een natuurvergunning aantoonbaar onjuiste getallen te presenteren om toch een natuurvergunning te bemachtigen voor de biomassacentrale in Waddinxveen dan/wel een vergunningplicht te ontlopen. Fraude of incompetentie? Wayland Energy Waddinxveen B.V., AAB NL, Leeman Verheijden Huntjens Advocaten, Host Biogas BV en Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen BV (ELM) werken hierin eendrachtig samen. Hoorzitting op 23 november 2020 om 14.00.

 

Biomassacentrale Egchel

De biomassacentrale van Eghel die zonder natuurvergunning is opgestart:

Biomassacentrale Eghel start op zonder natuurvergunning 

 

Tien redenen om geen biomassa te verbranden

Hout als energiebron is schadelijk voor het klimaat, betogen 35 wetenschappers. Hout verbranden voor energie? Faliekant verkeerd. Maar de Tweede Kamer worstelt nog steeds met besluitvorming hierover. Met het excuus dat er wetenschappelijk geen consensus zou bestaan. 35 Wetenschappers weten beter. Waarom? Het gaat hier namelijk niet over meningen, maar over feiten. Ze geven er hier tien.

Zie: http://mkatan.nl/krantenartikelen/579-tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden

Een boze professor: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/23/een-boze-professor-a4017117#/handelsblad/2020/10/24/#402

Of : https://www.trouw.nl/opinie/tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden~bc634523/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

Ook: https://thenarwhal.ca/bc-pacific-bioenergy-old-growth-logging-wood-pellets/?fbclid=IwAR3KpXBEvM5zl_r7ORerxfkDoEmKZRO7ce84772i3okG7FWp8ZvZpGE5_ac

 

Verzoek tot intrekking van subsidie van € 203.250.600,- van houtstookcentrale AEB ingediend

AEB heeft een subsidie toezegging van € 203.250.600,- . Het investeringsbedrag is € 62 miljoen. Begrijpt u het nog? MOB heeft verzocht om intrekking van de subsidie omdat deze op grond van een onjuiste aanvraag is verleend. Immers, er is nog steeds geen adequate vergunning. Dit is wel een voorwaarde voor het verstrekken van SDE-subsidie.  Heeft minister Wiebes even niet opgelet of lapt ook hij de wet aan zijn laars net als collega’s van Nieuwenhuizen en Schouten? Zie onder luchtvaart op deze website.

Overigens heeft Amsterdam de centrale in de etalage gezet voor verkoop. Met subsidie een aantrekkelijke vette kluif, maar zonder subsidie? Dit intrekkingsverzoek is niet echt gunstig voor de verkoopprijs. 

Zie ook: https://www.npostart.nl/de-hofbar/29-09-2020/POW_04779826

 

Houtstookcentrale van AEB Amsterdam al in bedrijf terwijl afgasreinigingsinstallatie nog niet klaar is

Houtstookcentrale van AEB is al in bedrijf terwijl afgasreinigingsinstallatie nog niet klaar is, terwijl Amsterdam wel het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend? Ra ra, hoe kan dat? Uit een brief van B&W van 22 september blijkt dat een kalkinjectie ontbreekt en de monitoring van uitstoot uit de schoorsteen nog niet op orde is. De brief geeft dan ook geen informatie over de huidige uitstoot uit de schoorsteen. In ieder geval is wel duidelijk dat de centrale qua uitstoot viezer is dan de houstookcentrale van Zaandam (draait al) én de omstreden mogelijk nog te bouwen houtstookcentrale van Vattenfall in Diemen, die even in de koelkast is gelegd.

Kortom: er mag gereden worden met een dieselvrachtwagen in aanbouw terwijl de katalysator nog moet worden geplaatst en de snelheidsmeter ontbreekt. De herkomst van de biomassa is mistig omdat de aanlevering via contracten van derden verloopt.

Zie de brief van de B&W van Amsterdam op: Brief B&W van Amsterdam over AEB-houtsookcentrale

Hieruit: "In dit revisieproces heeft AEB moeten constateren dat er een kans is dat er extra investeringen gedaan moeten worden voor de afgifte van de vergunning. Het gaat om kalkinjecties en aanvullende metingen van emissies. Volgens eerste ramingen kunnen deze investeringen oplopen tot 2 miljoen euro. In het projectbudget is hier al voor een beperkt deel in voorzien. AEB schat het risico dat deze investeringen daadwerkelijk gedaan moeten worden in als beperkt. Indien de investeringen toch gedaan moeten worden om de aangepaste vergunning te verkrijgen, zal AEB de daarmee gepaard gaande werkzaamheden uitvoeren zodra er een regulier onderhoud gepland is. Deze aanpassingen zullen in dat geval niet leiden tot vertraging of opschorting van de dienstverlening van de BEC

Voorlopig blijft de centrale kennelijk zonder meetapparatuur draaien. Is wel zo makkelijk omdat je dan niet kunt zien of aan de wettelijke normen wordt voldaan én je geen boetes kunt krijgen. Een voordeel is ook dat Amsterdam er warmpjes bijzit in ruil voor slechte lucht, dat wel. 

Zie ook: https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/

 

Eén kolencentrale mag dicht, maar waarom dan een van de nieuwe centrales en niet de oude Amercentrale?

In Nederland zijn nog vier kolencentrales in bedrijf. De centrales behoren landelijk gezien tot de grootste uitstoters van CO2 en NOx. Drie daarvan zijn pas in 2015 en 2016 geopend: (1) Onyx en (2) Uniper, beide op de Maasvlakte en (3) de mastodont RWE Eemshaven. De (4) Amercentrale (ook van RWE) dateert van 1993 en heeft een beduidend lager energetisch rendement.

Om te voldoen aan het klimaat akkoord wil Minister Wiebes één van de nieuwe centrales sluiten. Maar waarom dan niet de oude Amercentrale?

Wiebes biedt 328.000 euro per gesloten megawatt. Dat zou neerkomen op 200 tot 450 miljoen euro per nieuwe centrale. De vergoeding is twee maal zo hoog als de Duitse overheid biedt voor sluiting van kolencentrales. De Duitse centrales zijn echter gemiddeld ouder. Maar waarom dan niet de stokoude Amercentrale sluiten die een energetisch rendement heeft dat relatief 15% lager ligt dan van de nieuwe kolencentrales en dus voor een ‘prikkie” te koop zou moeten zijn?

De enige reden zou kunnen zijn dat Wiebes de Amercentrale een subsidie van € 1,7 miljard voor houtstook heeft verleend. Daarmee heeft hij zichzelf en Nederland dus flink mee in de problemen gebracht. RWE kan daarom torenhoge vergoedingen vragen voor sluiting van de Amercentrale.

Sluiting van de Amercentrale biedt vele voordelen, waaronder verlaging van CO2- en NOx-uitstoot plus vermindering van stook van “roofhout” uit overzeese bossen. Met ander woorden: meteen doen.

Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/een-kolencentrale-mag-dicht-a4012759#/handelsblad/2020/09/19/%23304

Ook: https://www.wattisduurzaam.nl/29001/energie-opwekken/fossiel/vattenfall-schrijft-e25-mrd-af-op-duitse-kolencentrale-van-6-jaar-oud/

 

Biomassacentrale van AEB/Amsterdam in zwaar weer en gaat ook “roofhout” stoken?

In december 2018 hoorden wij dat AEB een biomassacentrale zou gaan bouwen met een verbrandingsoven. Dat verbaasde ons omdat ons alleen een vergunning uit 2015 bekend was op basis van vergassers. We hebben ASN gevraagd om hun financiering terug te trekken. ASN weigerde dat. Maart 2019 heeft MOB een verzoek tot intrekking van de vergunning ingediend. De provincie weigerde dit.

De in 2012/2015 vergunde situatie met vergassers is nooit gebouwd. Wel is de bouw gestart van een biomassacentrale met een verbrandingsoven. De oorspronkelijk vergunde vergasser(s) gaan dus niet worden gebouwd. Er is nu kennelijk een switch gemaakt naar een verbrandingsinstallatie terwijl de oude omgevingsvergunning en natuurvergunning zien op een vergassingsinstallatie. Het gaat hier dus om een andere technologie en een andere installatie.

Desondanks werd ons bezwaarschrift afgewezen omdat de provincie vond dat er geen nieuwe omgevingsvergunning nodig zou zijn. Uit een brief van de provincie van 20 december blijkt dat de provincie de omgevingsvergunning dekkend vond. Wel vond de provincie dat er een nieuwe natuurvergunning nodig was. Die werd verleend op 15 juli 2020. MOB heeft daartegen beroep ingesteld.

De milieuvergunning van de nieuwe biomassacentrale van afvalverwerker AEB deugt dus kennelijk toch niet. Daarmee is de provincie op haar eerdere besluit teruggekomen. Dat is slecht nieuws voor de gemeente Amsterdam die als eigenaar van AEB de biomassacentrale wil verkopen. Uit een recent artikel in FD blijkt dat er een nieuwe miljoenenstrop dreigt voor de toch al noodlijdende afvalverwerker AEB in Amsterdam. Hieruit blijkt dat de milieuvergunning voor de biomassacentrale toch niet kloppend is. Inderdaad is het oude bouwplan achterhaald. Er is ook wat anders gebouwd dan vergund. De kosten om dat te repareren kunnen in het zwartste scenario oplopen naar €20 mln.

AEB heeft daarom toch een nieuwe aanvraag in moeten dienen. Aan de installatie zal 'mogelijkerwijs een kalkinjectie (SO2-emissiereductie) en continue emissiemeting moeten worden toegevoegd teneinde de vereiste vergunning te verkrijgen. Verder blijkt dat er onvoldoende aanbod van brandstof, in dit geval snoeihout uit Nederlandse bossen en plantsoenen. Dat is niet verwonderlijk vanwege de als paddestoelen uit de grond schietende nieuwe biomassacentrales die allemaal op Nederlands hout zouden stoken.

AEB is 100% eigendom van de gemeente Amsterdam. Het is evident dat AEB en ASN hier aanzienlijke financiële risico’s lopen. FD merkt niet op dat de SDE-subsidie ten onrechte is verleend. Immers de vergunningen zijn nog niet rond. 

Er zit straks niets anders op dan “roofhout” uit Amerikaanse en Baltische bossen te gaan stoken. Leve het groene Amsterdam.

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-de-mogelijke-oneigenlijke-ingebruikneming-van-de-biomassacentrale-van-het-aeb

én: https://fd.nl/ondernemen/1357481/noodlijdend-aeb-vreest-miljoenenstrop-op-nieuwe-biomassacentrale

 

Stadsverwarmingen met biomassastook draaien op subsidie

Een derde van de warmte komt niet bij de woningen aan

Quote: 'Stadsverwarming Purmerend, qua biomassa-verbruik de grootste van Nederland, heeft afgelopen jaar voor het eerst winst gemaakt. Die winst is vrijwel geheel toe te schrijven aan de SDE+-subsidie, waarbij Purmerend ook nog eens kan profiteren van een oude, royale regeling. Directeur Gijs de Man verdedigt niettemin stadsverwarming als een effectief instrument voor de energietransitie. Tot 2027, want dan loopt de subsidie af. Dan zou aardwarmte in Purmerend de rol van biomassa over moeten nemen. Voor aardwarmte geldt overigens een nog hogere subsidie.

‘Voor een warmtenet is de zomer heel vervelend,’ zegt Gijs de Man, directeur van de Stadsverwarming Purmerend (SVP). In een tropische week als deze, met overdag een beetje warmtevraag voor douchen en afwassen en ’s nachts vrijwel niets, moet de SVP zijn biomassa-centrale toch dag en nacht brandend houden.

En hoewel de klanten vrijwel geen warmte afnemen, moet de ‘afleverset’, het apparaat dat de warmte uit het net in huis aflevert, altijd op temperatuur blijven, anders duurt het te lang voor er warm water uit de kraan komt. Waar het op neer komt, is dat de biomassacentrale nu op ruim een derde van zijn maximale capaciteit draait, bijna alleen maar om de warmteverliezen in het net te compenseren'.

Zie: https://www.stichting-jas.nl/2020/08/stadsverwarmingen-met-biomassastook.html

Hoe is het mogelijk?

Hoe is het mogelijk dat voor deze vorm van ecologische waanzin miljarden euro’s over de balk worden gesmeten en complete bossen worden geruïneerd nu de staat zich toch al zwaar in de schulden steekt door de coronacrisis?

Oproep aan minister Wiebes: zorg ervoor dat de nog te bouwen biomassacentrales in Diemen, Purmerend, Waddinxveen, Zwolle en andere locaties niet meer doorgaan. Dat spaart meer uit dan € 1 miljard, is goed voor het klimaat, worden er geen bomen meer verstookt en verbetert onze luchtkwaliteit. Van dat geld kan in de zorg een verhoging van het salaris worden betaald. 

 

Definitief SER-advies

Het definitieve SER-advies komt in grote lijnen overeen met wat eerder al in het concept naar buiten is gekomen.

Houtstook voor energie is contraproductief m.b.t. klimaat, een ramp voor biodiversiteit en de lokale luchtkwaliteit. Er gaan miljarden euro’s in om dat verspild geld is dat we hard nodig hebben voor (1) de zorg en (2) economisch herstel na de coronacrisis.

Oproep aan kabinet:

 1. Kap zo snel mogelijk met houtstook in kolencentrales en biomassacentrales, én
 2. Scherp de emissienormen zo snel mogelijk aan met een factor 5 om de gevolgen voor lokale luchtkwaliteit te beperken: er zijn nu al installaties die dat laten zien dat dit kan.

Zie persbericht voor een toelichting en ons standpunt waarin we vinden dat het SER-advies te vaag blijft en/of tekort schiet.

 

Eindjaar afbouw biomassasubsidies biomassacentrales

In de najaarsronde van 2019 is voor bijna € 1 miljard aan subsidie voor biomassaverbranding toegekend. De voorjaarsronde 2020 wordt nu verwerkt. Minister Wiebes dient ervoor te zorgen dat in deze ronde al geen subsidies meer worden verstrekt.

Ook toegezegde subsidies intrekken

Van belang is om óók de reeds toegezegde subsidies voor biomassaverbranding in te trekken. Daarbij zijn twee situaties te onderscheiden:

 1. Indien de warmtecentrales nog niet zijn gebouwd, dan moeten subsidies in overleg worden ingetrokken onder vergoeding van gemaakte kosten voor engineering, bouwvoorbereiding, etc. Die ontwerpkosten bedragen slechts een fractie van de daadwerkelijke bouw- en exploitatiekosten.
 2. Bij reeds toegezegde subsidies voor biomassacentrales die al gebouwd zijn, dient overleg plaats te vinden over intrekking van subsidie met schadevergoeding.  Dergelijk overleg dient ook plaats te vinden voor de bijstook van biomassa in de vier kolencentrales.
 3. Indien het budget voor een toegezegde subsidie niet tijdig is opgemaakt dient geen verlenging te worden vergeven van de termijn zoals nu gebruikelijk is.

Emissienormen van biomassacentrales veel te ruim en in strijd met de wettelijke verplichting tot toepassing van Best Beschikbare Technieken

Dit leidt lokaal tot grote problemen van omwonenden (Oldambt, Ede, etc.) Wat betreft de bestaande biomassacentrales dienen emissienormen aangescherpt te worden. De norm voor stofuitstoot dient maximaal 2 mg/Nm3 en voor stikstofoxiden (NOx) maximaal 70 mg/Nm3 te bedragen. Dit is ook van belang om de stikstofcrisis op te lossen. 

Vergunningplicht voor biomassacentrales

Nu zijn centrales < 15 MW vrijgesteld van vergunningplicht waardoor vaak ook nat hout wordt gestookt. Alle biomassacentrales > 0,5 MW dienen vergunningplichtig te worden. Ook dient continue monitoring van stof en NOx verplicht te worden. 

Wat kun jij doen?

Stap over naar een stroomleverancier zonder biomassa in zijn pakket. Kijk op:

https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/de-groenste-energieleverancier

De leveranciers met een 10,0 hebben geen houtstook in hun pakket:

 

Voor ASN-rekeninghouders: ASN financieert veel biomassacentrales, vraag ASN om daarmee te stoppen. Idem Nationaaal Groenfonds.

ASN financiert bijvoorbeeld de biomassacentrales van AEB Amsterdam en in Andijk.  

Zie ook: https://www.ed.nl/brabant/procedure-tegen-23-biomassacentrales-in-brabant~a8568e79/

Ook: https://www.biomassmurder.org/news.html

 

Opnieuw beroep ingesteld tegen sjoemelvergunning biomassacentrale Vattenfall

Strijd tegen rampzalig biomassaproject van Vattenfall in Diemen gaat door

Vattenfall, bekend van de STER reclame die met bloemenweides aangeeft te streven naar 100% duurzaamheid en die binnen één generatie fossielvrij wil zijn. Tot zover de reclame. Hoe zit het werkelijk met de duurzame ambities van Vattenfall?

MOB heeft samen met Comité Schone Lucht opnieuw beroep ingesteld tegen de nieuw te bouwen biomassacentrale van Vattenfall in Diemen met een vermogen van 120 MW, de grootste biomassacentrale van Nederland. Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Hierin is door Vattenfall fors met cijfers gegoocheld om de vergunning te krijgen.

De provincie Noord-Holland gaat niet alleen mee in het gegoochel met de stikstofcijfers maar heeft ook nog tenminste drie belangrijke aanvullingen geaccepteerd nadat de termijn voor inspraak was gesloten. Hierop kon dus niet meer worden ingesproken. De provincie wil de biomassacentrale in Diemen blijkbaar graag gebouwd zien. Een goed voorbeeld van onbehoorlijk bestuur dat de rechter hopelijk zal gaan afstraffen. 

Conclusie: als je echt duurzame energie wilt in je huis dan kun je beter afstappen van energie van Vattenfall.

Persbericht m.b.t. biomassacentrale Vattenfall

Beroepschrift tegen sjoemelvergunning Vattenfall

Vereniging Natuurmonumenten heeft zich aangesloten bij ons beroepschrift:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurmonumenten-steunt-procedure-tegen-natuurvergunning-biomassacentrale-diemen

 

PBL-rapport over biomassa slaat de plank volledig mis 

MOB is ook om input gevraagd. Helaas was PBL alleen op zoek naar meningen, niet naar feiten c.q. onderzoeksresultaten van wetenschappers

Wat is er met PBL aan de hand? Hoezo biomassa onmisbaar voor klimaatemissie aanpak? Als je het boekhoudkundig bekijkt wel ja. In de praktijk zal dit alleen maar leiden tot meer CO2-emissie en versterking van opwarming van de aarde.

Is dit een opzet om een lang proces in te  gaan om gezichtsverlies van de regering tegen te gaan vanwege verkwisting van miljarden aan subsidies?

PBL negeert gewoon het inzicht - dat we nu wel hebben en in 1994 (IPCC) niet - dat de CO2-emissie voor biomassastook niet meer op tijd kan worden opgenomen door nieuw aangeplant bos. Immers, de CO2- opname begint pas echt na circa 20 jaar en kost gemiddeld 80 jaar!. Verder is de CO2-emissie per GJ hoger dan bij steenkool en per kWh stroom zelfs veel hoger. PBL kan toch niet ontkennen dat we nog maar 10 jaar hebben en dan moet de feitelijke CO2 emissie in Nederland 49% lager zijn dan in 1990. Sommige kantelpunten voor het klimaat zijn immers nu heel nabij. De oude argumenten tegen biomassa waren al genoeg en worden benoemd, maar de nieuwe werkelijkheid over biomassa en CO2-emissie die niet meer op tijd kan worden opgenomen door het aangeplante bos, door de naderende kantelpunten worden compleet genegeerd.

Het planbureau adviseert onafhankelijk te onderzoeken in hoeverre sprake is van misstanden, zoals kappen van natuurlijk bos of tot pellets vermalen van hele bomen. Strengers: „Hoe structureel gebeurt dat nu? Eigenlijk kom je daar niet goed uit.” Ook: "Het gebruik van biomassa moet hoe dan ook aan duidelijke duurzaamheidscriteria voldoen, waarbij internationale klimaatdoelen niet ter discussie worden gesteld".

Hoe vaag wil je het hebben?

EASAC en KNAW rapporteerden eerder dat biomassastook een misplaatste manier is om aan klimaatdoelen te voldoen. Het gaat niet werken vanwege de "CO2 schuld" bij houtstook. EASAC sprak zelfs van perverse subsidies. De wetenschap is dan toch erg duidelijk lijkt ons. 

De Telegraaf meldde recent dat ruim 90% van haar lezers tegen biomassastook is.

Er moeten massaal bomen worden geplant, niet gekapt. Dus hoezo duurzaamheidseisen aan biomassa?

De enige goede weg vooruit is om subsidie op houtstook onmiddellijk te schrappen.

Zie:  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/29/bomen-stoken-in-centrales-waanzin-a3982185

 

Nieuwe vergunningen voor biomassacentrales zorgen voor méér stikstofuitstoot

https://www.groene.nl/artikel/nieuwe-vergunningen-voor-biomassacentrales-zorgen-voor-meer-stikstofuitstoot

 

Landelijke antibiomassa actie, zie:

https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland

Omwonenden van biomassacentrales ademen onnodig veel fijnstof en NOx in uit biomassacentrales

Onnodig ruime vergunningnormen voor stikstof van biomassacentrales belemmeren het oplossen van de stikstofcrisis

Vergunningnormen voor stikstofemissies van biomassacentrales kunnen met een factor 3-5 omlaag. Pas in 2022 wil het kabinet met scherpere normen voor de uitstoot komen. Die aanscherping zal dan alleen gaan gelden voor nieuwe centrales zodat het de spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd wordt. Als gevolg daarvan zullen de komende 10 jaar omwonenden van biomassacentrales onnodig worden blootgesteld aan fijnstof en NO2 (stikstofoxiden). Deze situatie is dan ook flagrant in strijd met het nationale Schone Lucht Akkoord en blokkeert economische ontwikkelingen.

MOB heeft een  advies gestuurd naar de commissie Remkes m.b.t. de veel te ruim vergunde NOx- en stofnormen van biomassacentrales. Ook kunnen de NOx-normen van de kolencentrales, al dan niet mede draaiend op houtstook, flink omlaag. De essentie van het advies is dat de stikstofnormen (NOx) in het Activiteitenbesluit voor alle centrales (groot en klein) veel te ruim zijn. Voor kleinere centrales is dit een factor 3-5. Onder meer uit de site van Infomil (site van overheid zelf) blijkt dat dit bewust is gedaan om biomassastook te faciliteren. De emissienormen in het Activiteitenbesluit voor NOx en stof van alle biomassacentrales zijn zwaar gedateerd en voldoen evenmin aan de wettelijke eis tot toepassing van tenminste Best Beschikbare Technieken, zoals voorgeschreven in de wet.

Net als in het PAS-dossier houdt het kabinet zich ook hier weer niet aan de Nederlandse noch aan de Europese wetgeving. Nu gaat het om de emissienormering in het Activiteitenbesluit. Dit bypassen van de wet lijkt structureel te zijn bij dit kabinet.

Zie: PersberichtBrief aan commissie Remkes , PersberichtEdeBiomassacentrale

Ook: https://www.parool.nl/columns-opinie/houtverbranding-in-biomassacentrales-is-totaal-niet-duurzaam~b4108a1a/

Ook:  https://www.foodlog.nl/artikel/ede-moet-handhaven-op-bosgestookte-stadsverwarming-eist-mob/

 

RWE mag volgens de nieuwe vergunning voor houtstook 1,5 miljoen kg/NOx en 50.000 kg NH3 (ammoniak) per jaar gaan uitstoten.

Stikstofdepositie als gevolg van biomassastook in de oude afgeschreven kolencentrale van Amer/RWE te Geertruidenberg doet de depositievermindering door de nog in te voeren snelheidsbeperking in het hele land grotendeels teniet. De kansen voor vliegveld Lelystad worden er ook niet beter op.  En het kost de belastingbetaler ook nog eens € 1,7 miljard. Zitting rechtbank op 7 april 2020.

Is er eigenlijk nog wel regie in het stikstofdossier?

Samenvatting

 1. In USA, Canada en de Baltische landen wordt bos voor onder andere houtpellets en houtchips gekapt met negatieve gevolgen voor habitats en vandaar ook een negatieve invloed op biodiversiteit;
 2. Het gaat om een zwaar gesubsidieerde kap van een equivalent van circa 20.000 voetbalvelden per jaar, 29.000 bomen/dag, 21 bomen per minuut: 2,5 miljard kg/jaar;
 3. Met vervuilende schepen wordt dit naar de Amercentrale in Geertruidenberg vervoerd;
 4. g.v. verbranding in de RWE centrale neemt de CO2-emissie van de centrale fors toe (20% meer dan bij kolenstook). De extra CO2 zorgt daarmee voor een versnelling van de opwarming en versterking van de klimaatcrisis;
 5. De voorgenomen snelheidsverlaging op de snelwegen wordt (groten)deels door deze vergunning teniet gedaan;
 6. Alle Nederlandse Natura 2000-gebieden worden door de stikstofemissie uit de 175 m hoge schoorsteen van RWE/Amer getroffen. De belasting op de Biesbosch is circa 8 mol/ha/jaar. Op het Naardermeer 1 mol/ha/jaar. Op Duinen Vlieland/Terschelling/ Ameland /Schiermonnikoog zelfs nog 0,43 mol/ha/jaar.
 7. Het kabinet subsidieert deze vorm van ecologische waanzin met een subsidie van € 1,7 miljard;
 8. Er is kennelijk geen enkele vorm van afstemming geweest over deze vergunning met LNV/het kabinet;
 9. De negatieve consequenties van biomassa worden steeds meer duidelijk en ook door “Europa” erkend. Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid gewoon doorgaat met grote biomassaprojecten, die in alle opzichten schadelijk zijn en waaraan miljarden aan belastinggeld wordt verspild.

Klimaat, biodiversiteit, luchtkwaliteit, beschikbare stikstofdepositieruimte voor boeren gaan erop achteruit. De enige die wint is RWE vanwege de subsidie die meer dan 1000% bedraagt van de waarde van de oude en op dit moment al lang afgeschreven naar biomassastook omgebouwde kolencentrale uit 1993.  

Zie persbericht: PersberichtRWEGeertruidenbergBiomassa

Beroepschrift: BeroepschriftRWEBiommassaGeertruidenberg

Zie ook: https://www.mo.be/analyse/roemeense-houtkapmaffia-heeft-mij-geruineerd?utm_campaign=daily&utm_medium=newsletter&utm_source=email

Ook: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/om-onze-klimaatdoelen-te-halen-wordt-in-de-vs-het-landschap-volledig-verwoest/?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=dmd-eenvandaag&utm_campaign=20200223&at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avrotros_dmd_eenvandaag&at_send_date=20200223#at_emailtype=retention&at_medium=email&at_campaign=avrotros_dmd_eenvandaag&at_send_date=20200223

Houtstook is de lifeline van de Nederlandse kolencentrales

De Nederlandse overheid heeft ruim € 11 miljard uitgetrokken voor het stoken van biomassa, grotendeels hout, in kolencentrales én in biomassacentrales of biomassawarmtecentrales. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering verder versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belastingbetaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE, Uniper en Engie (nu Riverstone) die hiervan profiteren. 

We maken ons terecht zorgen over de branden in de Amazone, maar we vergeten dat Amerikaanse en Baltische bossen branden in onze kolen en biomassacentrales.

Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaatkillers!

Klimaatverandering is een urgent gevaar dat nu actie vereist. Regering, voer het Urgenda vonnis uit zonder te bouwen op houtstook!

Zie: https://www.mo.be/analyse/roemeense-houtkapmaffia-heeft-mij-geruineerd?utm_campaign=daily&utm_medium=newsletter&utm_source=email

Voor een goede evaluatie van de situatie in Gelderland, zie: https://www.thijsdelacourt.nl/

Verstoken van biomassa een doodlopende weg

De Nederlandse overheid heeft ruim € 11 miljard uitgetrokken voor het stoken van biomassa, grotendeels hout, in kolencentrales én in biomassacentrales. Dit leidt er toe dat de CO2-emissie op de korte en middellange termijn alleen maar toeneemt, omdat de uitgestoten CO2 niet wordt afgevangen. Hierdoor wordt klimaatverandering alleen maar versterkt met heel veel subsidie van de Nederlandse belasting betaler. Verder meent de prijs van energie uit wind en zon snel af, terwijl de prijs van biomassa snel omhoog zal gaan door de enorme vraag die nu gecreerd wordt. Het zijn met name RWE, Uniper en Riverstone (voormalig Engie) die hiervan zullen gaan profiteren. 

Biomassa is daarmeede lifeline van de Nederlandse kolencentrales. Stop met het afnemen van energie van de hieronder genoemde klimaat killers!

Verontrustend zijn de branden in de Amazone. Echter, Amerikaanse, Canadese en Baltische bossen worden verstookt in onze kolencentrales. Dit moet stoppen. 

Wij roepen alle huishoudens en andere energiegebruikers op om energie van RWE, Uniper, en Riverstone te boycotten en over te gaan op een andere energieleverancier. 

Grootschalig verstoken van biomassa leidt tot ongewenste effecten op biodiversiteit.

 • Nederland zet grootschalig in op biomassaverbranding. Boekhoudkundig gaan we erop vooruit. Echter, dit leidt in de praktijk tot versnelde/hogere CO2-emissie.
 • Nu al bereiken ons signalen vanuit zowel USA, Canada, Oost Europa over het kappen van (ook) oerbossen ten behoeve van gesubsidieerde stook van hout.
 • Grootschalige versnelling van reductie van biodiversiteit.
 • Ook als overgang niet te rechtvaardigen, zie advies van KNAW en EASAC van vorig jaar.
 • Veel landen denken hiermee een makkelijke “oplossing” te hebben gevonden.
 • In Nederland veel nieuwe initiatieven naast bestaande zoals de BMC van Cuijk, HVC, Purmerend, etc. Nieuw: ENECO Utrecht, Den Bosch,etc.
 • Er zijn te veel initiatieven voor te weinig Nederlands hout. Binnen enkele jaren zal de Veluwe ontbost kunnen zijn! Dus moet de biomassa van buiten Nederland komen.
 • Kostprijs van energie van wind op zee is nog steeds aan het dalen. Verwacht wordt dat prijzen nog verder zullen dalen.
 • Prijs van biomassa/hout zal stijgen, hetgeen zal leiden tot overexploitatie van bossen, problemen m.b.t. biodiversiteit, ongewenste marktverschuiving, verdringing, en zelfs stilleggen van BMC’s door onrendabel worden en/of faillissement, vergelijkbaar met wat we nu zien bij co-vergisters.
 • Wat gaat er met de warmtenetten gebeuren als de centrale wordt stilgelegd als het financieel niet meer uit kan door oplopende prijzen voor biomassa/hout?
 • Warmtenet is veelal een achterhaald concept. Gasloze, energie neutrale huizen zijn de toekomst, zonder warmtenet. Nu nog een warmtenet verder uitbouwen is investeren voor het verleden. Is alleen een optie ingeval van geothermie en grootschalige warmtepompen, en eventueel dichtbij grote bronnen van restwarmte.

 Belastingbetaler is al lang begonnen met betalen voor klimaatadaptatie

In heel Europa lopen projecten om landen beter voor te bereiden op de aan de gang zijnde klimaatverandering. een goed voorbeeld is de Waalverbreding in Nijmegen. Dit project, dat circa een half miljard euro kostte, is bedoeld om de grotere water volumina als gevolg van klimaatverandering sneller af te kunnen voeren. De “flessenhals” bij Nijmegen is daartoe weggehaald. In Nederland gaan veel meer projecten worden uitgevoerd om te anticiperen op zwaardere buien en daardoor grotere waterafvoer, die in korte tijd moet kunnen worden weggewerkt.

De haalbaarheid van een beperkingtot 2 graden verhoging van de temperatuur is al lang een gepasseerd station. Je moet je eens voorstellen wat het Nederland gaat kosten als de zeespiegel met bijvoorbeeld 3 meter gaat stijgen. De kosten voor dijkaanleg en versterking zullen dan stijgen tot astronomische hoogten als dat technisch al mogelijk zou zijn. Wellicht zal dit gaan leiden tot het opgeven van delen van Nederland en verhuizing van de bevolking. Hoe klinkt dat: Utrecht aan zee?

De belastingbetaler draait sowieso op voor de miljarden subsidie voor grotendeels de kolencentrales. 

Onze conclusie is dat de belastingbetaler nu ook al zonder het te weten  betaalt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken door adaptatie, nog afgezien van de gezondheidsschade voor dezelfde belastingbetaler en zijn/haar gezin als gevolg van luchtverontreiniging afkomstig van vooral kolengestookte centrales.  

Hoe nu verder?

Er ligt een klimaatakkoord. Dit is wel  een smalle basis, maar bij lange na niet genoeg om alsnog 25-40% reductie te halen. Kolencentrales zijn gigabronnen van CO2. Drie oude kolencentrales zijn dicht gegaan. Echter, netto is er door de nieuwe centrales een toename van opwekcapaciteit van kolenstroom. De regering dient alle Nederlandse kolencentrales, ook de nieuwe zo speodig mogelijk te sluiten. Er is genoeg capaciteit om periodes zonder zon en windstiltes te overbruggen. In plaats daarvan dient het wind- en zonprogramma fors te worden opgeschaald. Tegelijkertijd dient ook energiebesparing een veel grotere impuls te krijgen in plaats van het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Het is een illusie om te denken dat met het bijstoken van biomassa CO2-winst te halen is zoals de Koninklijke Academie van Wetenschappen recent nog heeft gerapporteerd. Stop dat geld in energiebesparing, dan is de waarde van die investering over 10 jaar nog intact.  Als dat wordt besteed om bijstoken van biomassa in kolencentrales te subsidiëren dan zijn we over 10 jaar dat geld kwijt en houden alleen we alleen uitgedunde en vernielde bossen over.

Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Daarom onze oproep aan alle Nederelandse huishoudens:

Stop daarom met afnemen van energie van bovengenoemde klimaat killers!

Twee gezinnen op IJburg geven het goede voorbeeld, zie:

https://www.parool.nl/amsterdam/uit-protest-tegen-biomassa-stoppen-deze-ijburgers-met-stadsverwarming~b58f7315/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

Nederland hekkensluiter in Europa: uIt de onderstaande tabel blijkt dat Nederland ver achter ligt bij de meeste Oost-Euopese landen en zelfs bij landen als Griekenland en Portugal:

 Klimaatverandering is urgent gevaar

Mobilisation vindt klimaatverandering een urgent gevaar dat nu actie vereist. Regering, voer het Urgenda vonnis uit!


Lees meer

Deze pagina is 166360  keer bekeken!