25 augustus 2019; Het PAS en het brandende Amazonewoud

In Brazilië brandt het Amazonewoud. Het Amazonewoud brandt altijd, bosbranden in het nog steeds onmetelijke Amazonewoud zijn onvermijdelijk. Maar zelden brandde het Amazonewoud zo ernstig als in deze weken. Nog afgezien van de vraag of de branden zijn aangestoken om er landbouwgrond van te maken, en zo ja, of de uitspraken van de Braziliaanse president Bolsonaro dat aansteken heeft uitgelokt, geldt in ieder geval dat volstrekt onvoldoende maatregelen lijken te zijn genomen om de bosbranden te (kunnen) bestrijden. En, uit de uitspraken van de Braziliaanse president mag worden afgeleid dat zijn prioriteit zeker niet ligt bij het behoud van het Amazonewoud. Hij stelt dat het Amazonewoud economische ontwikkeling niet in de weg mag staan. "Schande ! Schande !" wordt nu door tallozen wereldwijd geroepen, zo ook in Nederland. In Nederland treedt al meer dan 50 jaar ernstige schade op door stikstofdeposities. Nederland is het meest wegendichte en veedichte land van Europa en ver daarbuiten. Met de uitspraak van 29 mei 2019 van de Raad van State staat vast dat de Nederlandse regering volstrekt onvoldoende moeite doet om de natuurschade door stikstof te beperken. Het gevolg daarvan is dat veel bouwplannen waarbij een toename van stikstofemissies optreedt onwettig zijn. Minister Van Nieuwenhuizen stelt voor om een list te verzinnen om die bouwplannen te legaliseren. Want stikstofschade mag economische ontwikkeling niet blokkeren. En vrijwel niemand die roept: "Schande ! Schande ! ".

24 maart 2019: Over de Provinciale Staten verkiezingen

De provincie is een veel bepalende partij in het natuurbeleid. Zij treedt op als bevoegd gezag in vrijwel alle Natura 2000-besluiten. Alleen daarom al vindt MOB de provinciale statenverkiezingen geweldig belangrijk. Bovendien kies je met de provincieverkiezingen ook nog de Eerste Kamer. Met als bonus waterschapsverkiezingen.

5 maart 2019: de waarde van de parlementaire enquête

Vandaag is bekend geworden dat een parlementaire enquête zal worden opgezet naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Het is een relatief zeldzaam ingezet middel van de Tweede Kamer in haar rol van controleur van het openbaar bestuur. In de afgelopen 30 jaar hebben 10 enquêtes plaats gehad. De eerste in 1986 bood een ontluisterend beeld van staatssteunbesluiten ten gunste van scheepsbouwer Rijn-Schelde-Verolme (RSV). De laatste enquête is van 2013-2015 naar het FYRA-debacle.

1 maart 2018: Oost­vaar­ders­plas­sen

TROUW bericht 1 maart 2018: "Ophef geeft de doorslag: extra eten voor dieren Oost­vaar­ders­plas­sen". Ik laat hier beter het antwoord op de vraag of bijvoeren juist is, rusten. Daar hebben anderen al voldoende over gezegd en geschreven, onder andere ook in de TROUW. Hier wil ik me vooral richten op het gegeven dat dit onderwerp gekaapt is door een heel klein groepje mensen, en op hun mogelijke motieven.

25 augustus 2019; Het PAS en het brandende Amazonewoud

In Brazilië brandt het Amazonewoud. Het Amazonewoud brandt altijd, bosbranden in het nog steeds onmetelijke Amazonewoud zijn onvermijdelijk. Maar zelden brandde het Amazonewoud zo ernstig als in deze weken. Nog afgezien van de vraag of de branden zijn aangestoken om er landbouwgrond van te maken, en zo ja, of de uitspraken van de Braziliaanse president Bolsonaro dat aansteken heeft uitgelokt, geldt in ieder geval dat volstrekt onvoldoende maatregelen lijken te zijn genomen om de bosbranden te (kunnen) bestrijden. En, uit de uitspraken van de Braziliaanse president mag worden afgeleid dat zijn prioriteit zeker niet ligt bij het behoud van het Amazonewoud. Hij stelt dat het Amazonewoud economische ontwikkeling niet in de weg mag staan. "Schande ! Schande !" wordt nu door tallozen wereldwijd geroepen, zo ook in Nederland. In Nederland treedt al meer dan 50 jaar ernstige schade op door stikstofdeposities. Nederland is het meest wegendichte en veedichte land van Europa en ver daarbuiten. Met de uitspraak van 29 mei 2019 van de Raad van State staat vast dat de Nederlandse regering volstrekt onvoldoende moeite doet om de natuurschade door stikstof te beperken. Het gevolg daarvan is dat veel bouwplannen waarbij een toename van stikstofemissies optreedt onwettig zijn. Minister Van Nieuwenhuizen stelt voor om een list te verzinnen om die bouwplannen te legaliseren. Want stikstofschade mag economische ontwikkeling niet blokkeren. En vrijwel niemand die roept: "Schande ! Schande ! ".

24 maart 2019: Over de Provinciale Staten verkiezingen

De provincie is een veel bepalende partij in het natuurbeleid. Zij treedt op als bevoegd gezag in vrijwel alle Natura 2000-besluiten. Alleen daarom al vindt MOB de provinciale statenverkiezingen geweldig belangrijk. Bovendien kies je met de provincieverkiezingen ook nog de Eerste Kamer. Met als bonus waterschapsverkiezingen.

5 maart 2019: de waarde van de parlementaire enquête

Vandaag is bekend geworden dat een parlementaire enquête zal worden opgezet naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Het is een relatief zeldzaam ingezet middel van de Tweede Kamer in haar rol van controleur van het openbaar bestuur. In de afgelopen 30 jaar hebben 10 enquêtes plaats gehad. De eerste in 1986 bood een ontluisterend beeld van staatssteunbesluiten ten gunste van scheepsbouwer Rijn-Schelde-Verolme (RSV). De laatste enquête is van 2013-2015 naar het FYRA-debacle.

1 maart 2018: Oost­vaar­ders­plas­sen

TROUW bericht 1 maart 2018: "Ophef geeft de doorslag: extra eten voor dieren Oost­vaar­ders­plas­sen". Ik laat hier beter het antwoord op de vraag of bijvoeren juist is, rusten. Daar hebben anderen al voldoende over gezegd en geschreven, onder andere ook in de TROUW. Hier wil ik me vooral richten op het gegeven dat dit onderwerp gekaapt is door een heel klein groepje mensen, en op hun mogelijke motieven.