Jaarlijks een miljardenschade als gevolg van luchtverontreiniging

 

Miljardenschade als gevolg van stikstof

Er is geen recent onderzoek naar de schade van stikstof. Echter, over 2008 bedroeg volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de maatschappelijke schade door stikstofvervuiling in Nederland tussen € 2,5 – 12,6 miljard[1]. Dit is 0,4-2,1 procent van het bruto nationaal product. Dit bedrag is onzeker vanwege de soms grote onzekerheid over de rol van stikstof bij het ontstaan van schadelijke effecten en over de maatschappelijke waardering van die schade. Van de berekende schade is 55 procent gerelateerd aan voortijdige sterfte en gezondheidsverlies door luchtverontreiniging met stikstofoxiden en secundair fijn stof (zwevende nitraat- en ammoniumzoutdeeltjes). Volgens het PBL is door emissiereductie de maatschappelijke schade door stikstofvervuiling tussen 2000 en 2008 met bijna 20 procent afgenomen.

In de Boerderij van 22 juni 2018 wordt een jaarlijkse schadepost genoemd van € 6,5 miljard als gevolg van de landbouw, maar hier zit ook de schade bij als gevolg van bemesting.

Wat betreft de intensieve veehouderij: TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij € 2,7 miljard/jaar is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu € 4 miljard/jaar bedragen. De bijdrage aan de werkgelegenheid is heel beperkt.

De situatie is in de veehouderij compleet uit de hand gelopen zoals de Rekenkamer pas nog concludeerde. Wanneer de kosten van milieu- en klimaatschade worden verdisconteerd, is het rendement van de veehouderij zelfs negatief.

Onze conclusie is dat de jaarlijkse schade als gevolg van de te hoge stikstof (NOx en ammoniak) in de miljarden loopt.

Uit een op 20 augustus 2019 gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Leuven blijkt dat de uitstoot van stikstof nog veel schadelijker voor de natuur is dan gedacht[2]. Te veel ammoniak wordt door wetenschappers nu ook gelinkt aan grootschalige sterfte van insecten. De bovengenoemde cijfers zijn dan mogelijk nog aan de lage kant.

Zie 'Maatschappelijke schade door stikstofvervuiling in 2008 bedraagt 2,5 – 12,6 miljard' op: https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2012/integraal-stikstof/maatschappelijke-schade-door-stikstofvervuiling

Ook: https://www.foodlog.nl/artikel/vuile-lucht-kost-amsterdam-jaarlijks-1-miljard-aan-gezondheidsschade/

Ook: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27064

Ook: https://www.trouw.nl/binnenland/drie-keer-op-de-intensive-care-door-luchtvervuiling-dit-is-het-moment-om-onze-kinderen-gezonde-lucht-te-geven~b0ee90fa/

Ook: https://www.foodlog.nl/artikel/zestig-procent-dodelijke-stedelijke-fijnstofvervuiling-zou-van-platteland-k/

Ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/04/aanpak-van-fijnstof-gaat-het-best-via-de-landbouw-a4064344#/handelsblad/2021/11/05/%23116

Zie ook hier.

Ophouden met list en bedrog

De minister, bouwend Nederland, de boeren (LTO) , iedereen schiet terug in het oude denken: de economie kan alleen floreren als er groei is waarin vervuilers klimaat- en milieukosten kunnen negeren. Het PAS verdeelde “ontwikkelruimte” die er nooit was.

Om de stikstofcrisis het hoofd te bieden moeten we stikstofemissies te beperken. Het verbreden van wegen, zoals de A27, het opstarten van Vliegveld Lelystad, nieuwe biomassacentrales kosten miljarden en leiden alleen maar tot extra stikstofvervuiling en extra maatschappelijke kosten.

Het kabinet lijkt weer op zoek te gaan naar sluipwegen en door te gaan op de oude weg van de intensieve veehouderij. Er is nu € 60 miljoen per jaar beschikbaar om varkensboeren uit te kopen. Dit is een schijntje vergeleken met de ruim € 7 miljard die aan de kolencentrales en biomassacentrales is toegezegd om hout te gaan stoken met als gevolg een nog snellere klimaatverandering en grootschalige vernietiging van bossen in Amerika en de Baltische landen. Er stoppen circa 5 boeren per dag. Waarom koopt de overheid de dierenrechten, fosfaatrechten, stikstofrechten van alle stoppende boeren niet op in plaats van dit uit te geven aan het voor klimaat, natuur en lucht schadelijke stoken van hout?  De maximumsnelheid op de snelwegen omlaag zou ook al helpen en leidt daarbij ook nog eens tot minder doden, minder CO2 en minder files. 

Kortom: er zijn tal van mogelijkheden om de stikstofcrisis aan te pakken.

 

Geloofwaardige bestuurders gevraagd

Een nieuw debacle zit er aan te komen met minister Cora van Nieuwenhuizen die heeft laten weten dat er "een list moet worden verzonnen". Een van haar eerste daden als minister was het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/uur “waar dat nog kon”. We staan nu op een kruispunt: gaan we nu echt maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er over 20 jaar nog een beetje natuur over is in Nederland? Of gaan we weer de trukendoos open trekken en de Natura-2000 gebieden maar asfalteren zoals de PVV roept? En GroenLinks, dat de bouw van biomassacentrales propageert, en daarmee volslagen de weg kwijt lijkt te zijn in het klimaatvraagstuk en daardoor het stikstofprobleem verergert. Om maar te zwijgen over de “agrarische” partijen CDA en SGP die hun zogenaamde rentmeesterschap jaren geleden al op de mestvaalt hebben gedumpt

Nijmegen/23 augustus 2019

 

https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2012/integraal-stikstof/maatschappelijke-schade-door-stikstofvervuiling

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/uitstoot-van-stikstof-is-schadelijker-voor-natuur-dan-gedacht

Deze pagina is 31732 keer bekeken!

 

Jaarlijks een miljardenschade als gevolg van luchtverontreiniging

 

Miljardenschade als gevolg van stikstof

Er is geen recent onderzoek naar de schade van stikstof. Echter, over 2008 bedroeg volgens het Planbureau voor de Leefomgeving de maatschappelijke schade door stikstofvervuiling in Nederland tussen € 2,5 – 12,6 miljard[1]. Dit is 0,4-2,1 procent van het bruto nationaal product. Dit bedrag is onzeker vanwege de soms grote onzekerheid over de rol van stikstof bij het ontstaan van schadelijke effecten en over de maatschappelijke waardering van die schade. Van de berekende schade is 55 procent gerelateerd aan voortijdige sterfte en gezondheidsverlies door luchtverontreiniging met stikstofoxiden en secundair fijn stof (zwevende nitraat- en ammoniumzoutdeeltjes). Volgens het PBL is door emissiereductie de maatschappelijke schade door stikstofvervuiling tussen 2000 en 2008 met bijna 20 procent afgenomen.

In de Boerderij van 22 juni 2018 wordt een jaarlijkse schadepost genoemd van € 6,5 miljard als gevolg van de landbouw, maar hier zit ook de schade bij als gevolg van bemesting.

Wat betreft de intensieve veehouderij: TNO berekende dat de toegevoegde waarde van de varkenshouderij € 2,7 miljard/jaar is, terwijl de maatschappelijke kosten door belasting van natuur en milieu € 4 miljard/jaar bedragen. De bijdrage aan de werkgelegenheid is heel beperkt.

De situatie is in de veehouderij compleet uit de hand gelopen zoals de Rekenkamer pas nog concludeerde. Wanneer de kosten van milieu- en klimaatschade worden verdisconteerd, is het rendement van de veehouderij zelfs negatief.

Onze conclusie is dat de jaarlijkse schade als gevolg van de te hoge stikstof (NOx en ammoniak) in de miljarden loopt.

Uit een op 20 augustus 2019 gepubliceerd onderzoek van de universiteit van Leuven blijkt dat de uitstoot van stikstof nog veel schadelijker voor de natuur is dan gedacht[2]. Te veel ammoniak wordt door wetenschappers nu ook gelinkt aan grootschalige sterfte van insecten. De bovengenoemde cijfers zijn dan mogelijk nog aan de lage kant.

Zie 'Maatschappelijke schade door stikstofvervuiling in 2008 bedraagt 2,5 – 12,6 miljard' op: https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2012/integraal-stikstof/maatschappelijke-schade-door-stikstofvervuiling

Ook: https://www.foodlog.nl/artikel/vuile-lucht-kost-amsterdam-jaarlijks-1-miljard-aan-gezondheidsschade/

Ook: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27064

Ook: https://www.trouw.nl/binnenland/drie-keer-op-de-intensive-care-door-luchtvervuiling-dit-is-het-moment-om-onze-kinderen-gezonde-lucht-te-geven~b0ee90fa/

Ook: https://www.foodlog.nl/artikel/zestig-procent-dodelijke-stedelijke-fijnstofvervuiling-zou-van-platteland-k/

Ook: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/04/aanpak-van-fijnstof-gaat-het-best-via-de-landbouw-a4064344#/handelsblad/2021/11/05/%23116

Zie ook hier.

Ophouden met list en bedrog

De minister, bouwend Nederland, de boeren (LTO) , iedereen schiet terug in het oude denken: de economie kan alleen floreren als er groei is waarin vervuilers klimaat- en milieukosten kunnen negeren. Het PAS verdeelde “ontwikkelruimte” die er nooit was.

Om de stikstofcrisis het hoofd te bieden moeten we stikstofemissies te beperken. Het verbreden van wegen, zoals de A27, het opstarten van Vliegveld Lelystad, nieuwe biomassacentrales kosten miljarden en leiden alleen maar tot extra stikstofvervuiling en extra maatschappelijke kosten.

Het kabinet lijkt weer op zoek te gaan naar sluipwegen en door te gaan op de oude weg van de intensieve veehouderij. Er is nu € 60 miljoen per jaar beschikbaar om varkensboeren uit te kopen. Dit is een schijntje vergeleken met de ruim € 7 miljard die aan de kolencentrales en biomassacentrales is toegezegd om hout te gaan stoken met als gevolg een nog snellere klimaatverandering en grootschalige vernietiging van bossen in Amerika en de Baltische landen. Er stoppen circa 5 boeren per dag. Waarom koopt de overheid de dierenrechten, fosfaatrechten, stikstofrechten van alle stoppende boeren niet op in plaats van dit uit te geven aan het voor klimaat, natuur en lucht schadelijke stoken van hout?  De maximumsnelheid op de snelwegen omlaag zou ook al helpen en leidt daarbij ook nog eens tot minder doden, minder CO2 en minder files. 

Kortom: er zijn tal van mogelijkheden om de stikstofcrisis aan te pakken.

 

Geloofwaardige bestuurders gevraagd

Een nieuw debacle zit er aan te komen met minister Cora van Nieuwenhuizen die heeft laten weten dat er "een list moet worden verzonnen". Een van haar eerste daden als minister was het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/uur “waar dat nog kon”. We staan nu op een kruispunt: gaan we nu echt maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er over 20 jaar nog een beetje natuur over is in Nederland? Of gaan we weer de trukendoos open trekken en de Natura-2000 gebieden maar asfalteren zoals de PVV roept? En GroenLinks, dat de bouw van biomassacentrales propageert, en daarmee volslagen de weg kwijt lijkt te zijn in het klimaatvraagstuk en daardoor het stikstofprobleem verergert. Om maar te zwijgen over de “agrarische” partijen CDA en SGP die hun zogenaamde rentmeesterschap jaren geleden al op de mestvaalt hebben gedumpt

Nijmegen/23 augustus 2019

 

https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2012/integraal-stikstof/maatschappelijke-schade-door-stikstofvervuiling

https://nieuws.kuleuven.be/nl/2019/uitstoot-van-stikstof-is-schadelijker-voor-natuur-dan-gedacht

Deze pagina is 31732 keer bekeken!