Nieuwe stikstofwet een herhaling van eerdere fiasco's

Zie goede analyse van Esther Ouwehand op: https://www.youtube.com/watch?v=y4lS3P66ulg&t=390s

 

Landbouw manipuleerde stikstofadvies

"Het Programma Aanpak Stikstof werd van overheidswege doorgedrukt. De natuur dolf het onderspit".

Milo van Bokkum en Jorg Leijten vatten in het NRC van 28 december 2019 de ontstaansgeschiedenis van het PAS goed samen. Quotes:

  1. "Het ministerie van Economische Zaken heeft ecologen onder druk gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen. Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt.
  2. Ambtenaren op het ministerie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit een reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.
  3. Het ministerie van Economische Zaken heeft ecologen onder druk gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen. Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding investeringen. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt.
  4. Ambtenaren op het – toenmalige – ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet in alle gevallen zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit een reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.
  5. Ook blijkt de landbouwlobby een vooraanstaande positie te hebben gehad bij het onderhandelen over het PAS. Vakvereniging LTO Nederland hield café-sessies waarbij achtereenvolgende staatssecretarissen van Landbouw Henk Bleker (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) en de ambtelijke top aansloten".

Ook:

De natuurorganisaties zijn erin geluisd”, zegt een ambtenaar die indertijd op Economische Zaken werkte. „Het was een manier om ze de mond te snoeren. Ze zijn met een beroep op ‘fatsoen’ en ‘het poldermodel’ het complot ingetrokken.”

Reactie van de destijds verantwoordelijke staatsecretaris Bleker in NRC: 

"Henk Bleker benadrukt in een reactie het succes dat het PAS volgens hem heeft gebracht. Op het gebied van infrastructuur zijn „meer dan dertig soms zeer grote projecten mogelijk gemaakt”, zegt hij.. „We hebben het over een totale investeringssom van € 9 miljard. In de veehouderij zijn ruim 400 ‘grote stallen’ gerealiseerd dankzij het PAS, goed voor een investering van € 1,5 miljard. Al met al heeft het PAS een indrukwekkende investering op gang gebracht, en daar was het om te doen.”

Hieruit lijkt op te maken dat het PAS er willens en weten is doorgedrukt. De Kamer is in 2014/2015 op een formidable manier onjuist geinformeerd over de te behalen natuurdoelen (nauwelijks of geen) én over de juridische (on)houdbaarheid van het PAS.

Aanbevolen voor verder lezen: zie NRC van 27/28 december 2019 en 18 februari 2020:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/28/landbouw-manipuleerde-stikstofadvies-a3985166

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/stikstofakkoord-het-moest-en-zou-er-komen-a3985137

 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/18/minister-ecologen-kunnen-druk-ervaren-hebben-rond-pas-a3990865?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_content=&utm_term=20200223

 https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/hoe-boerenbevrijdingsdag-eindigde-in-een-bloedbad-door-de-falende-democratie-bloedt-de-sector~a00773b3/

 

 

 

Nieuwe stikstofwet een herhaling van eerdere fiasco's

Zie goede analyse van Esther Ouwehand op: https://www.youtube.com/watch?v=y4lS3P66ulg&t=390s

 

Landbouw manipuleerde stikstofadvies

"Het Programma Aanpak Stikstof werd van overheidswege doorgedrukt. De natuur dolf het onderspit".

Milo van Bokkum en Jorg Leijten vatten in het NRC van 28 december 2019 de ontstaansgeschiedenis van het PAS goed samen. Quotes:

  1. "Het ministerie van Economische Zaken heeft ecologen onder druk gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen. Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt.
  2. Ambtenaren op het ministerie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit een reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.
  3. Het ministerie van Economische Zaken heeft ecologen onder druk gezet om hun conclusies over de kans op herstel van Natura 2000-gebieden aan te passen. Bij de totstandkoming van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) tussen 2011 en 2015 wilde het ministerie zo ruimte scheppen voor infrastructuurprojecten en bedrijfsuitbreiding investeringen. Natuurbehoud werd daaraan ondergeschikt gemaakt.
  4. Ambtenaren op het – toenmalige – ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wilden dat de deskundigen hun analyses herschreven als natuurherstel onder het PAS niet in alle gevallen zou lukken. Deze experts voelden zich daardoor soms genoodzaakt hun oordeel aan te passen, blijkt uit een reconstructie van NRC. Ook veranderden ambtenaren zelf onwelgevallige rapporten.
  5. Ook blijkt de landbouwlobby een vooraanstaande positie te hebben gehad bij het onderhandelen over het PAS. Vakvereniging LTO Nederland hield café-sessies waarbij achtereenvolgende staatssecretarissen van Landbouw Henk Bleker (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) en de ambtelijke top aansloten".

Ook:

De natuurorganisaties zijn erin geluisd”, zegt een ambtenaar die indertijd op Economische Zaken werkte. „Het was een manier om ze de mond te snoeren. Ze zijn met een beroep op ‘fatsoen’ en ‘het poldermodel’ het complot ingetrokken.”

Reactie van de destijds verantwoordelijke staatsecretaris Bleker in NRC: 

"Henk Bleker benadrukt in een reactie het succes dat het PAS volgens hem heeft gebracht. Op het gebied van infrastructuur zijn „meer dan dertig soms zeer grote projecten mogelijk gemaakt”, zegt hij.. „We hebben het over een totale investeringssom van € 9 miljard. In de veehouderij zijn ruim 400 ‘grote stallen’ gerealiseerd dankzij het PAS, goed voor een investering van € 1,5 miljard. Al met al heeft het PAS een indrukwekkende investering op gang gebracht, en daar was het om te doen.”

Hieruit lijkt op te maken dat het PAS er willens en weten is doorgedrukt. De Kamer is in 2014/2015 op een formidable manier onjuist geinformeerd over de te behalen natuurdoelen (nauwelijks of geen) én over de juridische (on)houdbaarheid van het PAS.

Aanbevolen voor verder lezen: zie NRC van 27/28 december 2019 en 18 februari 2020:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/28/landbouw-manipuleerde-stikstofadvies-a3985166

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/stikstofakkoord-het-moest-en-zou-er-komen-a3985137

 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/18/minister-ecologen-kunnen-druk-ervaren-hebben-rond-pas-a3990865?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Gespreksstof&utm_content=&utm_term=20200223

 https://www.gelderlander.nl/oude-ijsselstreek/hoe-boerenbevrijdingsdag-eindigde-in-een-bloedbad-door-de-falende-democratie-bloedt-de-sector~a00773b3/