24 maart 2019: Over de Provinciale Staten verkiezingen

De provincie is een veel bepalende partij in het natuurbeleid. Zij treedt op als bevoegd gezag in vrijwel alle Natura 2000-besluiten. Alleen daarom al vindt MOB de provinciale statenverkiezingen geweldig belangrijk. Bovendien kies je met de provincieverkiezingen ook nog de Eerste Kamer. Met als bonus waterschapsverkiezingen.

5 maart 2019: de waarde van de parlementaire enquête

Vandaag is bekend geworden dat een parlementaire enquête zal worden opgezet naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Het is een relatief zeldzaam ingezet middel van de Tweede Kamer in haar rol van controleur van het openbaar bestuur. In de afgelopen 30 jaar hebben 10 enquêtes plaats gehad. De eerste in 1986 bood een ontluisterend beeld van staatssteunbesluiten ten gunste van scheepsbouwer Rijn-Schelde-Verolme (RSV). De laatste enquête is van 2013-2015 naar het FYRA-debacle.

1 maart 2018: Oost­vaar­ders­plas­sen

TROUW bericht 1 maart 2018: "Ophef geeft de doorslag: extra eten voor dieren Oost­vaar­ders­plas­sen". Ik laat hier beter het antwoord op de vraag of bijvoeren juist is, rusten. Daar hebben anderen al voldoende over gezegd en geschreven, onder andere ook in de TROUW. Hier wil ik me vooral richten op het gegeven dat dit onderwerp gekaapt is door een heel klein groepje mensen, en op hun mogelijke motieven.

24 maart 2019: Over de Provinciale Staten verkiezingen

De provincie is een veel bepalende partij in het natuurbeleid. Zij treedt op als bevoegd gezag in vrijwel alle Natura 2000-besluiten. Alleen daarom al vindt MOB de provinciale statenverkiezingen geweldig belangrijk. Bovendien kies je met de provincieverkiezingen ook nog de Eerste Kamer. Met als bonus waterschapsverkiezingen.

5 maart 2019: de waarde van de parlementaire enquête

Vandaag is bekend geworden dat een parlementaire enquête zal worden opgezet naar de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Het is een relatief zeldzaam ingezet middel van de Tweede Kamer in haar rol van controleur van het openbaar bestuur. In de afgelopen 30 jaar hebben 10 enquêtes plaats gehad. De eerste in 1986 bood een ontluisterend beeld van staatssteunbesluiten ten gunste van scheepsbouwer Rijn-Schelde-Verolme (RSV). De laatste enquête is van 2013-2015 naar het FYRA-debacle.

1 maart 2018: Oost­vaar­ders­plas­sen

TROUW bericht 1 maart 2018: "Ophef geeft de doorslag: extra eten voor dieren Oost­vaar­ders­plas­sen". Ik laat hier beter het antwoord op de vraag of bijvoeren juist is, rusten. Daar hebben anderen al voldoende over gezegd en geschreven, onder andere ook in de TROUW. Hier wil ik me vooral richten op het gegeven dat dit onderwerp gekaapt is door een heel klein groepje mensen, en op hun mogelijke motieven.