RMS Groenlo volksverlakkerij

 

11 april 2018

BIORAFFINAGE RMS GROENLO VOLKSVERLAKKERIJ 

Het gaat om een megavergister met een capaciteit van totaal 600.000 ton/jaar waarvan 150.000 ton/jaar bermgras. Dit bermgras moet voor de energieopbrengst gaan zorgen. Immers, in mest zit onvoldoende organisch materiaal voor een redelijke opbrengst van biogas. Een sluitende energiebalans zit niet bij de aanvraag. Wel is duidelijk dat er veel elektriciteit (37 MW = 37.000 kW) gaat worden gebruikt terwijl het bedrijf claimt dat er stroom uit zou gaan komen. Er gaat ook 10 miljoen m3 aardgas worden verstookt om de mest op 38 graden C.  (vergisting), 50 graden C. te brengen voor hygienisatie/pasteurisatie en verder voor drogen van producten. Het plan betreft in de kern een mestvergistingsinstallatie, dus hoezo bioraffinage? 

Er gaat dus heel veel energie in de vorm van aardgas en elektriciteit in. Dat er elektriciteit wordt gegenereerd is aperte onzin. Er komt wel biogas uit. De vraag is of de verwachte biogas opbrengst gaat worden gehaald. Dat moet immers allemaal uit het bermgras komen. Voor het aan het net te leveren biogas hoopt RMS een forse subsidie per m3 geleverd biogas te krijgen. Het aardgas koopt RMS in voor grootverbruikers tarief. Dit is in een notendop het verdienmodel van RMS: je verstookt goedkoop aardgas en levert duur biogas met heel veel subsidie. Overigens heeft RVO ons laten weten dat de subsidieaanvraag van RMS van 2017 is afgewezen omdat het onvoldoende informatie bevatte.

Conclusies:

  1. Er gaat bij RMS Groenlo meer energie in dan er energie in de vorm van biogas uitkomt. Om het noodzakelijk electrisch vermogen te dekken zouden 30 middelgrote windmolens nodig zijn. Er gaat per jaar 10 miljoen m3 aardgas worden verstookt voor verwarming van de mest en droging van producten. 
  2. RMS Groenlo levert geen positieve bijdrage aan het mestoverschot. Immers fosfor, kalium en stikstof laten zich niet vergisten. Er komen zelfs meer mineralen uit de installatie dan er als mest ingaat. Immers, de mineralen van het bermgras komen er bij.
  3. Er gaan grote hoeveelheden mest en gras over meer of minder grote afstanden worden getransporteerd. 
  4. Er wordt geen enkele bijdrage geleverd aan het klimaatneutraal worden van Nederland. Immers, wat er als biogas uitkomt is onvoldoende om de energie input te compenseren. De claim van RMS is op dit punt dus ook onjuist.

De aanvraag bevat geen duidelijke energiebalans. Het bedrijf moet deze balans alsnog maken, maar wel nadat de vergunning is verleend. Wij zetten dan ook vraagtekens bij de competentie van ODRA om de vergunningprocedure van deze megavergister tot een goed einde te brengen. Zo had ODRA de  aanvraag nooit mogen accepteren zonder een adequate energiebalans. Verder noemt ODRA in de considerans tweemaal dat het hier om een aeroob proces zou gaan. Dit is onzin, in dat geval zou er geen m3 biogas worden gemaakt. Het gaat om vergisting, dat is een anaeroob proces. 

RMS zal dit jaar waarschijnlijk opnieuw een subsidie aavraag indienen.  

Risico op verspreiding van pathogenen

Omdat niet alleen mest van gezonde dieren, maar ook van zieke dieren, gaat worden verwerkt kan niet worden uitgesloten dat dit kan gaan leiden tot verspreiding van ziektes in het gehele gebied waar “producten” gaan worden afgezet. Hygiëniseren is namelijk alleen verplicht als producten naar het buitenland gaan. Onbegrijpelijk is dat boeren dit risico niet zien of niet willen zien. 

RMS Groenlo volksverlakkerij

 

11 april 2018

BIORAFFINAGE RMS GROENLO VOLKSVERLAKKERIJ 

Het gaat om een megavergister met een capaciteit van totaal 600.000 ton/jaar waarvan 150.000 ton/jaar bermgras. Dit bermgras moet voor de energieopbrengst gaan zorgen. Immers, in mest zit onvoldoende organisch materiaal voor een redelijke opbrengst van biogas. Een sluitende energiebalans zit niet bij de aanvraag. Wel is duidelijk dat er veel elektriciteit (37 MW = 37.000 kW) gaat worden gebruikt terwijl het bedrijf claimt dat er stroom uit zou gaan komen. Er gaat ook 10 miljoen m3 aardgas worden verstookt om de mest op 38 graden C.  (vergisting), 50 graden C. te brengen voor hygienisatie/pasteurisatie en verder voor drogen van producten. Het plan betreft in de kern een mestvergistingsinstallatie, dus hoezo bioraffinage? 

Er gaat dus heel veel energie in de vorm van aardgas en elektriciteit in. Dat er elektriciteit wordt gegenereerd is aperte onzin. Er komt wel biogas uit. De vraag is of de verwachte biogas opbrengst gaat worden gehaald. Dat moet immers allemaal uit het bermgras komen. Voor het aan het net te leveren biogas hoopt RMS een forse subsidie per m3 geleverd biogas te krijgen. Het aardgas koopt RMS in voor grootverbruikers tarief. Dit is in een notendop het verdienmodel van RMS: je verstookt goedkoop aardgas en levert duur biogas met heel veel subsidie. Overigens heeft RVO ons laten weten dat de subsidieaanvraag van RMS van 2017 is afgewezen omdat het onvoldoende informatie bevatte.

Conclusies:

  1. Er gaat bij RMS Groenlo meer energie in dan er energie in de vorm van biogas uitkomt. Om het noodzakelijk electrisch vermogen te dekken zouden 30 middelgrote windmolens nodig zijn. Er gaat per jaar 10 miljoen m3 aardgas worden verstookt voor verwarming van de mest en droging van producten. 
  2. RMS Groenlo levert geen positieve bijdrage aan het mestoverschot. Immers fosfor, kalium en stikstof laten zich niet vergisten. Er komen zelfs meer mineralen uit de installatie dan er als mest ingaat. Immers, de mineralen van het bermgras komen er bij.
  3. Er gaan grote hoeveelheden mest en gras over meer of minder grote afstanden worden getransporteerd. 
  4. Er wordt geen enkele bijdrage geleverd aan het klimaatneutraal worden van Nederland. Immers, wat er als biogas uitkomt is onvoldoende om de energie input te compenseren. De claim van RMS is op dit punt dus ook onjuist.

De aanvraag bevat geen duidelijke energiebalans. Het bedrijf moet deze balans alsnog maken, maar wel nadat de vergunning is verleend. Wij zetten dan ook vraagtekens bij de competentie van ODRA om de vergunningprocedure van deze megavergister tot een goed einde te brengen. Zo had ODRA de  aanvraag nooit mogen accepteren zonder een adequate energiebalans. Verder noemt ODRA in de considerans tweemaal dat het hier om een aeroob proces zou gaan. Dit is onzin, in dat geval zou er geen m3 biogas worden gemaakt. Het gaat om vergisting, dat is een anaeroob proces. 

RMS zal dit jaar waarschijnlijk opnieuw een subsidie aavraag indienen.  

Risico op verspreiding van pathogenen

Omdat niet alleen mest van gezonde dieren, maar ook van zieke dieren, gaat worden verwerkt kan niet worden uitgesloten dat dit kan gaan leiden tot verspreiding van ziektes in het gehele gebied waar “producten” gaan worden afgezet. Hygiëniseren is namelijk alleen verplicht als producten naar het buitenland gaan. Onbegrijpelijk is dat boeren dit risico niet zien of niet willen zien.